Township Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Vyhlášky a nařízení

Dokument
Ceník městyse Jedovnice za zpoplatněné stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích městyse Jedovnice ve vyhrazených místech placeného stání (pdf, 105.49 KB)
Nařízení městyse Jedovnice č. 1/2023 o stání vozidel v městysi Jedovnice (pdf, 137.46 KB)
Směrnice pro činnost kamerového systému městyse Jedovnice (pdf, 164.98 KB)
Strategický plán rozvoje městyse Jedovnice (pdf, 1002.65 KB)
Plán rozvoje sportu městyse Jedovnice (pdf, 243.27 KB)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2023, o pořádání o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných společenských akcí k zajištění veřejného pořádku (pdf, 102.04 KB)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2023, o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší (pdf, 99.73 KB)
Pravidla Jedovnického infokanálu (pdf, 145.63 KB)
Provozní řád pro obecní budovu v Chaloupkách (pdf, 192.79 KB)
OZV č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (pdf, 190.26 KB)
OZV č. 3/2021, o nočním klidu (pdf, 102.03 KB)
OZV č. 2/2021, o místním poplatku z pobytu (pdf, 229.5 KB)
Řád veřejného pohřebiště městyse Jedovnice (pdf, 814.58 KB)
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku z užívání veřejného prostranství (pdf, 193.32 KB)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů (pdf, 160.08 KB)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se ruší některé OZV (pdf, 42.38 KB)
OZV č. 4/2016, kterou se ruší OZV č. 2/2008, kterou se mění OZV č. 8/1995 Provozní řád rekreační oblasti Jedovnice (pdf, 334.88 KB)
OZV č. 3/2016 o pořádání veřejnosti přístupných kulturních a společenských akcí v městysu Jedovnice (pdf, 521.8 KB)
Řád rekreační oblasti (pdf, 265.26 KB)
Provozní řád terénních úprav v lokalitě bývalé skládky v k. ú. Kotvrdovic (pdf, 1.06 MB)
OZV č. 2/2016 kterou se ruší OZV č. 2/2010 o místním poplatku z VHP (pdf, 370.43 KB)
OZV č. 1/2016 kterou se ruší OZV č. 11/1999 o zřízení FRB (pdf, 301.66 KB)
Tržní řád - nařízení městyse č. 1/2013 (pdf, 3.41 MB)
OZV 1 / 2012 - omezení provozní doby hostinských zařízení (pdf, 501.47 KB)
OZV 3/2011 o zákazu používání alkohol. nápojů a omamn. látek na veřejnosti (pdf, 1.42 MB)
OZV 4/2011 o zabezpečení veřejného pořádku - pyrotechnika (pdf, 1.1 MB)
Povodňový plán městyse Jedovnice (doc, 54.5 KB)
Dodatek č. 1 ke Směrnici o poskytování informací (doc, 28 KB)
Nařízení rady - cena za použití technických prostředků zabráňujících odjezdu vozidla (pdf, 494.07 KB)
OZV č. 1/2010 - o udržování čistoty na veřejném prostranství (doc, 49 KB)
Příloha č. 1 k OZV 1/2010 - o udržování čistoty na veřejných prostranstvích (pdf, 1.61 MB)
OZV 1/2008 o komunitním kompostování (pdf, 285 KB)
Směrnice č. 4/2008 - o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (pdf, 420.4 KB)
OZV č. 7/1995 (pdf, 44.05 KB)
OZV č. 3/1995 - o obecní policii (pdf, 457.29 KB)
OZV č. 7/2007, kterou se ruší a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 14 o systému sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů na území obce (pdf, 142.18 KB)
Řád pro ohlašovnu požáru (doc, 23.5 KB)
Požární řád obce Jedovnice (doc, 67 KB)
OZV č. 3/2004, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ Jedovnice (doc, 23.5 KB)
OZV č. 2/2004, kterou se ruší vyhláška č. 5/1995 a novela vyhlášky č. 5/1998 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz mateřské školy, školní družiny a školního klubu. (doc, 26 KB)

Pages