Township Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Sdělení úřadu

Záměr pronajmout tenisové kurty

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 977/1 o výměře cca 1 155 m2 (tenisové kurty). Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 14. 08. 2020 do 11:00 hod. Podrobnosti na úřední desce nebo viz více.

Konkurs na místo ředitele/ředitelky ZŠ Jedovnice

Rada městyse Jedovnice vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Jedovnice. Předpokládaný nástup 1. 1. 2021 nebo dohodou. Uzávěrka přihlášek 30. 9. 2020. Celé znění konkursu včetně požadavků a podrobností je uvedeno zde v příloze nebo na úřední desce.

Omezení provozu na komunikaci u ZŠ

Městys Jedovnice upozorňuje občany v lokalitě ulice Nad Rybníkem, že dne 9. 7. bude z důvodu probíhajících stavebních prací omezen průjezd staveništěm okolo ZŠ. V pátek 10. 7. 2020 bude průjezd zcela uzavřen. Bližší informace podají zástupci stavby přímo na staveništi.

Platba poplatků v hotovosti

Od středy 1. 7. 2020 je možné platit všechny poplatky (včetně hrobů) v hotovosti na úřadě městyse a to vždy jen v pondělí a ve středu 8:00 - 11:30 hod. a 12:00 - 17:00 hod.

Zřejmě ne všichni stojí o vzhlednější ulice - 2. díl

V půlce měsíce května byla zveřejněna informace a fotografie o tom, že z květinového kontejneru v obci byly vytrženy květiny. V pátek 29. 5. byly do tohoto květináče zasazeny nové kvetoucí růžičky. V sobotu 6. 6. už v květináči tyto růžičky nebyly. Má smysl snažit se o okrášlení obce, když opakovaně dochází k těmto věcem?

Venkovní informační kiosek

V průběhu měsíce května došlo k rozšíření nabídky venkovního dotykového informačního kiosku na budově úřadu městyse. Viz více.

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

prodeje pozemků p. č. 970, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 16 m2 a pozemku p. č. 985, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 650 m2 v k. ú. Jedovnice. Viz více.

Zřejmě ne všichni občané stojí o vzhlednější ulice

Pokud máte potřebu vlastnit trvalky, prosím, nevytrhávejte je z květinových kontejnerů - viz foto. Referent životního prostředí Vám na ně rád přispěje.

Obec bude platit dvojnásobek za zelený odpad!

Vzhledem k nezodpovědnosti některých občanů bude obec platit dvojnásobek za uložení zeleného odpadu! Následující fotografie byla pořízena z kontejneru na Barachově. A to navíc v Chaloupkách někdo do kontejneru uložil pařezy, trámy a desky.

Uzávěrka dalšího čísla „Informací z Jedovnic“

bude ve středu 20. května 2020. Do tohoto data můžete zasílat vaše příspěvky. Informace z Jedovnic by měly vyjít začátkem června. Uzávěrka příštích Informací bude v pondělí 20. července 2020.

Pages

Kalendář