Township Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Sdělení úřadu

Požadavky na rozpočet městyse 2020 a vyúčtování dotací 2019

- formulář pro vyúčtování dotace obdržené z rozpočtu městyse roku 2019. Ten se odevzdává již do pondělí 9. prosince 2019! Termín nutno dodržet.
- formuláře na žádost o příspěvek z rozpočtu městyse na rok 2020. Uzávěrka těchto žádostí je ve středu 8. ledna 2020. Všechny formuláře jsou k dispozici elektronicky v sekci „Rozpočet městyse“. V tištěné podobě je lze obdržet u paní tajemnice na ÚM.

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

směny pozemků v souladu s GP číslo 1515 - 10018/2019, nově vzniklý pozemek p. č. 2456/75 o výměře 82 m2 s nově vzniklým pozemkem p. č. 2456/74 o výměře 167 m2.

Z důvodu poruchy na vozidle svozové firmy

bude komunální odpad vyvezen zítra v dopoledních hodinách.

Pomozte v pátrání!

Minulý týden mezi úterkem a pátkem došlo k odcizení sochy – těla Krista z nedávno rekonstruovaného kříže
u sjezdu k bývalé jedovnické pile, směr Křtiny.

Kontejner na zelený odpad na ulici Legionářské

bude letos naposledy u dětského hřiště umístěn od úterý 29. 10. od 9:00 hod. do středy 30. 10. 2019 do 8:00 hod.

Poděkování za pohodový průběh výlovu Olšovce

patří i společnosti Kordis, která posílila autobusové spoje IDS JMK jak od Blanska a Brna, tak Vyškova.

Výlov Olšovce 2019 je za námi.

Děkujeme všem, kteří svou tolerancí přispěli k jeho klidnému průběhu. Děkujeme všem, kteří si namísto troubení dávali přednost při výjezdu z vedlejších ulic nebo při odbočování vlevo. Děkujeme i všem, kteří vyslechli výzvu pořadatelů a navštívili rybolov v neděli místo tradičně velmi „intenzivní“ soboty. Užili si rybolov v naprostém klidu a mohou potvrdit, že ryb je dostatek jak na nedělní dopoledne, tak nedělní odpoledne. Děkujeme!

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

uzavřít dodatek na změnu délky platnosti nájemní smlouvy uzavřené dne 18. 4. 2018 na pronájem části pozemku p. č. 2112/1 o výměře cca 1 375 m2 v k. ú. Jedovnice.

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »

Kalendář