Township Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Sdělení úřadu

Výsledky voleb do Senátu 2. kolo

najdete na serveru www.volby.cz pro obec Jedovnice zde.

Splatnost místních poplatků

Připomínáme občanům, že do 30. 9. je termín splatnosti místních poplatků. Preferujeme platbu převodem z účtu. Současně připomínáme, že od 1. 10. 2022 bude zrušena e-mailová adresa kultura@jedovnice.cz, která je nahrazena novou adresou poplatky@jedovnice.cz.

Druhé kolo voleb do Senátu

se uskuteční v pátek 30. září 2022 od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 1. října 2022 od 8:00 do 14:00 hod. Hlasovací lístky voliči obdrží přímo ve volebních místnostech. Volí se ze dvou kandidátů, kteří postoupili do druhého kola. Žádosti o přinesení přenosné volební urny (staří a imobilní občané) prosíme nahlásit osobně nebo telefonicky u tajemnice ÚM (telefon 516 528 221, mobil 606 760 194) do čtvrtku 29. 9. 2022. Členové volební komise Vás navštíví v sobotu 1. 10. 2022 během dopoledne.

Návod na úpravu hlasovacích lístků

k nastávajícím volbám byl vložen do sekce Komunální volby 2022.

Distribuce volebních lístků

probíhá v těchto dnech. Termín jejich doručení je do úterý 20. 9. 2022 včetně. Pokud po tomto termínu volební lístky neobdržíte, je možné si je vyzvednout na podatelně úřadu městyse nebo je obdržíte přímo ve volební místnosti v den voleb.

Informace o přenosných volebních urnách

Starší a imobilní občané mající zájem volit, ale jejich imobilita jim neumožňuje přijít k volbám do volební místnosti, mohou požádat o přinesení přenosné volební urny. Prosíme o nahlášení těchto zájemců osobně nebo telefonicky u tajemnice ÚM paní Tesařové (telefon 516 528 221, mobil 606 760 194) do čtvrtku 22. 9. 2022. Členové volební komise s přenosnou volební urnou Vás navštíví v sobotu 24. 9. 2022 během dopoledne.

Pokyny a technické specifikace

volebních prezentací do volebního zpravodaje a do volebního textžurnálu jsou zveřejněny v sekci Komunální volby 2022. Tamtéž byly v polovině srpna zveřejněny i termíny jejich odevzdávání.

Objížďka úseku Jedovnice - Křtiny

související s rekonstrukcí okružní křižovatky a mostu v Chaloupkách bude zahájena toto pondělí 22. 8. 2022. Objízdná trasa bude vedena oběma směry přes Rudici a Býčí skálu. Křižovatka v Chaloupkách bude průjezdná jen na Blansko a bude ji kyvadlově řídit semafor.

1. zasedání okrskových volebních komisí

Starosta městyse oznamuje svolání prvního zasedání okrskové volební komise č. 1 (Městečko) a okrskové volební komise č. 2 (Chaloupky) v Jedovnicích pro volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR. Zasedání se uskuteční ve středu 31. 8. 2022 v 16:00 h v budově Úřadu městyse Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, zasedací místnost dveře č. 20.

Viz příloha v sekci Komunální volby 2022.

Rekonstrukce křižovatky a komunikace směr Křtiny

Informujeme Vás o připravované rekonstrukci okružní křižovatky v Chaloupkách a části komunikace směr Křtiny. V termínu od 15. 8. do 15. 10. 2022 bude omezen provoz touto křižovatkou. Viz více.

Sběrný dvůr bude uzavřen

ve čtvrtek 11. 8. a v sobotu 13. 8. 2022. Děkujeme za pochopení.

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin a jejich vylosovaná čísla

byla přidána do sekce Komunální volby 2022.

Platba místních poplatků a poděkování

Z důvodu odchodu pracovnice poplatků v měsíci září a nástupu nové zaměstnankyně žádáme občany, aby úhradu místních poplatků nenechávali až na měsíc září, ale uhradili je již během měsíce srpna. Viz více.

Do sekce Komunální volby 2022

byly přidány dokumenty Oznámení o době a místě konání voleb, Jmenování zapisovatelů, Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků a Stanovení min. počtu členů OVK.

Další etapa úpravy zeleně u kostela

S ohledem na další etapu úpravy zeleně u kostela, započaly dnes práce na vybudování odstavné plochy u smuteční síně. Nejdříve budou odstraněny staré túje, dále vybudována odstavná plocha a nakonec bude provedena výsadba nových dřevin, která tuto plochu odstíní od smuteční síně.

Upozornění pro občany

Upozorňujeme občany, že na ulici Na Kopci byla položena první - podkladová vrstva asfaltobetonu. Finální vrstva bude položena současně v celé délce opravované ulice v polovině září. Do té doby se stále pohybujete na staveništi, proto i nadále žádáme o maximální opatrnost!

Pages