Township Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Sdělení úřadu

Pocitová mapa Jedovnic

Pomozte nám zmapovat Jedovnice do tzv. pocitové mapy. Výsledek bude zahrnut do nového strategického plánu rozvoje a společně s dalšími průzkumy pomůže odhalit konkrétní místa a oblasti, na které je třeba se v Jedovnicích a okolí zaměřit. Mapa poběží od 1. 6. do 15. 6. Viz více.

Odkaz na online pocitovou mapu.

Participativní rozpočet

Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás pozvat k hlasování o použití částky 500.000 Kč z obecního rozpočtu na rok 2023. Zahájení hlasování 1. června, ukončení 15. června 2023.

Hlasování probíhá v místní knihovně v její otevírací době.

Podrobnosti na plakátu.

Pracovní nabídka městyse Jedovnice

pro 2 osoby z důvodu zastupitelnosti - správce multifukčního hřiště a dětského hřiště Olšovecká. Jedná se o práci na dohodu o provedení práce s nástupem nejpozději 1. července 2023. Práce bude vykonávána celoročně denně včetně víkendů v délce maximálně 1 hodina ráno a 1 hodina večer. Více informací podá tajemnice ÚM na tel.: 606 760 194 nebo 516 528 221.

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

výpůjčky nebytových prostor v druhém nadzemním podlaží budovy Havlíčkovo náměstí č. p. 44 jedná se o tři místnosti (sklad, dílna, herna) a chodbu o výměře 98 m2. Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 9. 6. 2023 do 11:00 hod.

Podrobnosti v příloze.

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

pronájmu parcel pro parkování motorových vozidel v době výlovu rybníka Olšovce v roce 2023. Zájemce musí vlastnit živnostenský list na vybírání parkovného a zavázat se k úklidu ploch během trvání nájmu i po jeho ukončení. Písemné nabídky mohou zájemci podat na ÚM Jedovnice do 9. 6. 2023 do 11:00 hod. 

Podrobnosti v příloze.

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/373

Termín: od 25. 5. 2023 do 18. 6. 2023. Autobusová zastávka Jedovnice, Chaloupky pro směr do centra městysu bude možné obsluhovat v její trvalé poloze. Autobusová zastávka Jedovnice, Chaloupky pro směr na Blansko a autobusová zastávka Jedovnice, Újezd pro směr na Křtiny budou dočasně přeloženy do jedné zastávky na silnici II/373 k domu č. 294. Autobusová zastávka Jedovnice, Újezd pro směr do centra městysu Jedovnice bude dočasně přeložena vzad na silnici II/373 na křižovatku s MK ul. Brněnská. 

Pro celé znění a mapku klikněte na "více".

Platba poplatků za rok 2023

Od 13. března 2023 se budou vybírat poplatky za rok 2023, a to vždy v pondělí a ve středu 08:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00 hod. V úterý, ve čtvrtek a v pátek se poplatky nevybírají!

Poplatek za psa – dle sazby - splatný do 30. září 2023. Při platbě prosím předložit číslo čipu.

Poplatek za odpad 800 Kč na osobu a rok – splatný do 30. září 2023.

Poplatek za KTV – 1000 Kč za rok - splatný do 30. září 2023.

Při platbě převodem na účet městyse 927631/0100 je nutno dodržet správný variabilní symbol, o který můžete napsat na e-mail poplatky@jedovnice.cz nebo zavolat na tel.: 516 528 213, 723 247 641.

Bc. Monika Plíšková, referent poplatků, kultury a školství ÚM Jedovnice

Pietní akt k výročí konce II. světové války

Pondělí 8. května v 17:00 hod. u obřadní síně.

Chcete-li si připomenout tento významný okamžik a uctít oběti této války, jste zváni.

Střípky z Jedovnic - duben 2023

Nový videoměsíčník poskytující aktuální informace o dění v obci, plánovaných a probíhajících pracích a záměrech městyse bude vycházet každý měsíc.

Na YouTube jej můžeze shlédnout zde.

Střípky z Jedovnic - duben 2023

Nový videoměsíčník poskytující aktuální informace o dění v obci, plánovaných a probíhajících pracích a záměrech městyse bude vycházet každý měsíc.

Na JIK jej budeme vysílat od pondělí 1. května 17:30 hod. do neděle 7. května 2023 21:30 hod. Vysílací časy: 8:30, 11:30, 14:30, 17:30, 19:30, 21:30 hod. Délka tohoto videoměsíčníku bude cca 5 minut.

K dispozici bude samozřejmě i zde a na sociálních sítích.

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

zřídit právo stavby k části pozemku 1747/1 ostatní plocha o výměře cca 44 mv k. ú. Jedovnice. Tento záměr byl schválen na schůzi rady dne 18. 4. 2023 usnesením č. 9/6. Právo stavby je zřizováno s realizací stavby garáže s provozovnou, která zasahuje na pozemek ve vlastnictví městyse. Podrobnosti v příloze.

Městys Jedovnice oznamuje, že akce ,,II/373 Jedovnice průtah“

Uzavírka v místě okružní křižovatky silnic II/373 a II/379 byla prodloužena do 24. 5. 2023.

Jedná se o etapu II.c., při které bude od 2. 5. objízdná trasa přes Vilémovice pro dopravu nad 6,5 t.

Pro osobní a autobusovou dopravu (včetně IZS) zůstává průjezd kyvadlový, řízen světelným signalizačním zařízením.

Podrobnosti na mapce v příloze.

Děkujeme všem občanům, kteří se zapojili do dotazníkového průzkumu!

Vaše odpovědi pomohou při přípravě nového strategického plánu rozvoje Jedovnic. Vyplněný dotazník odevzdalo celkem 656 respondentů, z toho: 465 respondentů vyplnilo dotazník online, 191 vyplnilo tištěný dotazník (z papírových dotazníků bylo 143 odevzdáno v prodejně COOP, 27 v knihovně, 21 na podatelně ÚM nebo do poštovní schránky).

Podrobnosti ve více.

„II/373 Jedovnice průtah“ - etapa II.b

- termín akce: 11. 4. – 24. 4. 2023,
- omezení provozu v prostoru okružní křižovatky,
- provoz kyvadlový, řízen světelným signalizačním zařízením,
- bez objízdné trasy.

Strategický plán rozvoje městyse Jedovnice

Dotazník obdrží každá domácnost do schránky  společně s Jedovnickým zpravodajem. Je dostupný také na podatelně ÚM, v knihovně a prodejně COOP - na všech těchto místech jej můžete odevzdat do sběrných boxů. Dotazník si můžete i vytisknout ZDE.

Papírové dotazníky bude možné odevzdat až do zítřka - úterka 11. dubna.

Dotazník lze stále vyplnit i v on-line podobě zde.

Pokud jste dotazník vyplnili on-line, papírový dotazník již prosím nevyplňujte.

Dotazníkové šetření poběží do 10. dubna 2023. Viz více.

Úřad městyse bude uzavřen

ve čtvrtek 6. 4. 2023 z důvodu čerpání dovolené.

Dotazníkové šetření se blíží ke konci!

Do 10. dubna máte stále možnost vyjádřit svůj názor na budoucí rozvoj Jedovnic. Dotazník obdržela každá domácnost do svých schránek společně s Jedovnickým zpravodajem. Dotazníky jsou k dispozici také na podatelně ÚM a v prodejně COOP, zde je můžete zároveň odevzdat. Pokud jste již dotazník vyplnili dříve nebo online, znovu jej prosím nevyplňujte. Pomozte posunout náš městys o krok dál, má to smysl!

Svoz zeleného odpadu 2023

ve zbývající části obce bude zahájen vždy v 8:00 hod. v lokalitě: 1) ul. Barachov, ul. K Propadání, park. u KD ve čtvrtek 6. dubna 2) ul. Legionářská v pátek 7. dubna. Svoz se na daném místě opakuje po 14 dnech. Žádáme občany, aby do kontejnerů na zelený odpad ukládali výhradně odpad ze zahrádek, nikoliv kusy trámů, desek, kamení a podobně. Případné informace na tel.: 602 753 478 – pan Křetínský. Rozpis na celou sezónu je zveřejněn zde a na vývěsce na radnici. Otištěn byl také v posledním zpravodaji.

Pages