Township Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Zahájení školního roku 2020/2021 na ZŠ

Vážení rodiče,
milí žáci,
všichni se již těšíme na zahájení nového školního roku, které proběhne vzhledem doporučeným opatřením následujícím způsobem:

Prvňáčky a jejich rodiče slavnostně uvítáme v úterý 1. 9. 2020 v 8:00 hod. před hlavním vchodem do budovy školy. Uvítání bude spojeno s představením vyučujících, hostů kulturním programem. Přivítat nové žáky přijdou také jejich spolužáci 9. tříd, kteří je po skončení úvodního programu společně s třídními učiteli zavedenou do svých tříd. Společný program ve třídách skončí v 9:30 hod. Po skončení programu žáci odcházejí v doprovodu rodičů domů. případě nepříznivého počasí se přivítání uskuteční ve vnitřních prostorách školy. takovém případě nebude umožněn vstup do budovy školy osobám bez zakrytí nosu a úst ochrannými prostředky dýchacích cest (např. rouškou, apod.)

Žáci ostatních tříd (2.-8. třída) zahájí nový školní rok od 9:00 hod. ve svých kmenových třídách pod vedením třídních učitelů. Jejich program bude končit v 10:30 hod.

Organizace dalších dnů:

Středa 2. 9. 2020
všichni žáci budou mít vyučování 7:50 11:25 hod. (4 vyučovací hodiny) formou třídnických hodin

Čtvrtek 3. 9. 2020
vyučování dle platného rozvrhu, bez odpoledního vyučování

Pátek 4. 9. 2020
vyučování dle platného rozvrhu, bez odpoledního vyučování

Odpolední vyučování bude probíhat až od dalšího týdne.

Školní družina bude v provozu od středy 2. 9. 2020 běžném režimu.

Od 2. 9. 2020 mají žáci možnost školního stravování. Vydávání obědů pro jednotlivé třídy bude probíhat organizovaně tak, aby byla zachována veškerá hygienická doporučení.

Těšíme se na Vás!

Za vedení školy
Ing. Lenka Danielová, Ph.D.

Kalendář