Township Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Výzva našich praktických lékařů

Vážení pacienti
vzhledem k tomu, že si většina populace naprosto neuvědomuje závažnost situace, ve snaze vyhnout se italskému scénáři, kde umírají stovky lidí včetně lékařů a sester prvního kontaktu, jsme nuceni přejít k mimořádným opatřením a to je filtrace pacientů před vstupem do ordinace.

Dne 16. 3., v první den vyhlášené karantény v celé České republice, jsme měli v naší ambulanci přes 100 kontaktů. Navzdory všem obecným doporučením, informacím na webu a třem dveřím, kterými musí pacient do čekárny přijít, přišlo do ambulance osobně 50 osob!!!, a to napříč všemi věkovými skupinami od 20 do 80 let. V drtivé většině se tak stalo bez předchozí telefonické konzultace a časové optimalizace, takže se v budově míchali pacienti s horečnatými infekty, pacienti s banálními kloubními obtížemi či podobnými problémy, s pacienty, kteří přišli na kontrolu po proběhlém infektu (?) či se jen na něco zeptat!!!
Tato absence zodpovědnosti, ať vůči vlastní osobě a rodině či vůči spoluobčanům, je pro nás nepochopitelná, ale hlavně neakceptovatelná.

Je tedy nezbytné:
- do budovy vstupovat až po předchozí telefonické konzultaci a ve sjednanou dobu
- nemocní s příznaky infekčního onemocnění dýchacích cest na závěr ordinace, aby mohlo dojít k následné desinfekci prostor a nedošlo k ohrožení jinak „zdravé“ populace
- před vstupem do budovy opatřit obličej jakoukoli formou bariery - typu roušky, šátku, šály apod.

Věříme, že tato opatření jsou srozumitelná, jasná a pochopitelná. Rozhodně nejsou žádnou formou šikany nebo obstrukce přístupu ke zdravotní péči. Jsou vedeny naším nejlepším odborným povědomím v zájmu nás, ale především Vás, nemocných. Momentálně máme na rozdíl od většiny ambulancí praktiků i ambulantních specialistů dostatek ochranných pomůcek i dezinfekčních přípravků a nemáme v úmyslu naši péči jakkoli omezovat. K tomu, abychom ji mohli poskytovat co nejdéle, a nejlépe!, ale potřebujeme Vaši důvěru a spolupráci.

Děkujeme!
Ivo Procházka, Helena Grimová,
Marcela Pernicová, Martina Kocmanová, Ivana Procházková

Kalendář