Township Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Volby do zastupitelstev krajů

Pro volby do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 byly stanoveny 2 volební okrsky:

Volební okrsek č. 1 (Městečko) - sídlo obřadní síň na ÚM
- zapisovatelka paní Jitka Koutná, Jedovnice

Volební okrsek č. 2 (Chaloupky) - sídlo zased. míst. č. 3 na ÚM
- zapisovatelka paní Michaela Doleželová, Jedovnice.

Minimální počet členů obou okrskových volebních komisí byl stanoven na minimálně 5 členů.
Celé znění naleznete na úřední desce městyse.

Kalendář