Township Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

V letošním roce naše základní škola slaví 70 let

V letošním roce naše základní škola slaví 70 let od otevření stávající budovy v ulici Nad Rybníkem.

Stavba základní školy byla zahájena již v říjnu v roce 1947. První žáci do tzv. „měšťanské školy“ nastoupili 1. záři v roce 1950. Ředitelem školy byl jmenován František Musil z Lažánek a funkci zástupce ředitele školy vykonával J. Řezníček. Kapacita školy byla stanovena na 520 žáků.

V letošním školním roce byla jmenována do funkce statutárního zástupce školy paní Ing. Lenka Danielová, PhD. Školu nyní navštěvuje 379 žáků, které vyučuje 27 pedagogů a 6 asistentů. Ve školní družině působí 5 vychovatelů a ve školním poradenském pracovišti paní psycholožka. O chod školy se stará 11 provozních zaměstnanců.

Za dobu 70 let prošla škola postupnou rekonstrukcí. Nejvýznamnější byla výměna oken, zateplení budovy, nová fasáda, modernizace kuchyně a jídelny školy.

Vzhledem k epidemiologickým opatřením se oslavy bohužel zatím nemohou konat, ale i v tak obtížné době bychom chtěli alespoň drobnými aktivitami vzpomenout na její výročí. Pro žáky 1. i 2. stupně bude vyhlášena výtvarná soutěž k oslavám výročí, ve školní družině proběhnou aktivity na téma „Moje škola“.

V jarních měsících je naplánován den otevřených dveří, sportovní a projektový den. Pevně věříme, že se situace postupně zlepší a společně si výročí užijeme.

Kalendář