Township Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Třetí etapa přechodu na DVB-T2 proběhla 1. října

 

Třetí – poslední etapa přechodu na DVB-T2
proběhla na Jižní Moravě a tím i v naší KTV ve čtvrtek 1. října odpoledne v 15 hod!

Tím byl ukončen přechod na nový systém DVB-T2 a také změny v obsazení kanálů.
Bohužel to pro diváky neznamená úplný konec ladění, které budou nyní provádět již potřetí za poslední dva měsíce. Jednotlivé TV stanice se totiž v budoucnu mohou přesouvat („stěhovat“) i v rámci těchto nových multiplexů DVB-T2. A nové TV stanice mohou časem i přibývat.

Na novou normu DVB-T2 nyní přešel multiplex MUX 3 z Kojálu.

Nutnosti přeladit TV přístroje a set-top boxy využijeme a v rámci KTV zároveň přesuneme některé stávající kanály na jinou pozici. Důvodem je snaha využít uvolněné kanály na nižších frekvencích, protože je na nich menší rušení a také menší útlum signálu. Změní se tak současné obsazení kanálů, pomoci by to mělo zejména programům ČT HD a také Jedovnickému infokanálu. Uživatelů KTV se tyto změny ale v podstatě nedotknou, protože ve čtvrtek 1. 10. odpoledne (nebo později) musí stejně všichni  provést automatické ladění svého přístroje. A ten si sám najde všechny vysílané programy!!!

Při ladění jako zdroj signálu v menu vyberte „anténa“, nikoliv „kabel“!
Napájení antény = vypnuto.
Řazení programů LCN = vypnuto.

Pokud si na naladění svého přístroje sami netroufáte, požádejte o pomoc své sousedy, příbuzné a známé.

Radiokomunikace si pro změnu na Kojálu vyhradili čas do 12:00 h. Práce na centrále KTV proto mohou začít až po jejich dokončení. Je třeba, aby uživatelé KTV Jedovnice ve čtvrtek 1. října odpoledne po 15:00 h. přeladili svoje přístroje (nebo později).

Jedovnický infokanál HD (zkratka JIK HD):
po automatickém ladění svého přístroje ho najdete v poslední třetině pořadí naladěných programů.

TV Šlágr
po přeladění najdete celkem třikrát, z toho dvakrát jako černou obrazovku, kterou vysílají radiokomunikace i s elektronickým programem EPG a tím velmi pletou diváky. Funkční TV Šlágr 1 najdete v poslední třetině naladěných programů. TV Šlágr 2 není v DVB-T2 vůbec vysílán.


Tabulka s novým obsazením kanálů v sekci KTV byla 1. 10. aktualizována (druhá záložka).

Kalendář