Township Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Nabídka zaměstnání - Obec Studnice

Obec Studnice vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Studnice - příspěvkové organizace, okres Vyškov se sídlem Studnice 1, 683 08 Studnice.

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 3. 2021 nebo dle dohody.

Písemnou přihlášku s požadovanými dokumenty doručte nejpozději do dne 31. 1. 2021 do 10:00 hod. na adresu: Obec Studnice, Studnice 66, 683 08 Studnice. Obálku označte slovy „KONKURZ – NEOTVÍRAT“.

Bližší informace na www.obec-studnice.cz, případné dotazy na tel.: 777 711 332 nebo emailu: starosta@obec-studnice.cz.

Kalendář