Township Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Malé technické univerzity v MŠ Jedovnice

Malá technická univerzita v Jedovnicích

Lekce Malé technické univerzity probíhají v naší mateřské školce již druhým rokem. Pro dobrou zkušenost s hodinovými lekcemi jsme se rozhodli zapojit do projektu MAP II pro ORP Blansko (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010675), který nám pomohl financovat projektové dny úzce navazující na hodinové lekce, ale jsou rozšířeny o pobyt venku a přenesení aktivit do přírody.

Projektový den Malý architekt

Děti se pod vedením zkušeného lektora staly architekty. Mnoho z nich, nevědělo, co toto zaměstnání vůbec přináší. Dozvěděli se odpovědi na otázky: Co je to projekt, půdorys? Kdo je to projektant, architekt? Co jsou to základy a jak jsou pro stavbu důležité? Naučily se spolupracovat ve skupině, pracovat samostatně, pracovat dle výkresu a tím se učily rozvíjet prostorovou orientaci a představivost, logické myšlení. U projektových dnů mají děti možnost pohybu a zdokonalují tak nejen jemnou motoriku při práci s kostkami, ale také hrubou motoriku při přenesení aktivit do přírody. Za odměnu dostanou vždy osvědčení s vlastním jménem. Děti to motivuje k další spolupráci.

Projektový den Stavitel mostů

Děti se dozvěděly další odpovědi na své otázky: Co je to statika, pilíř? A k čemu nám vlastně slouží? K čemu nám slouží vlastně most? Jak takový most postavit a také něco, z dějin českého národa o zakladateli Karlova mostu Karlu IV. To vše se děti mohly dozvědět právě v tomto projektovém dnu. Za pomocí kostek postavily ve skupinách pilíře. Už vědí, že pilíř je nepostradatelnou součástí každého mostu. Bez pevného pilíře most nestojí. Své zkušenosti z těchto projektů se pak každodenně promítají ve stavbách z kostek, lego kostek při hrách. Pevná stavba jde lehce přenést na výstavku. Tak mají děti možnost zpětné kontroly, zda neporušily některé z pravidel.

Projektový den Stavitel věží

Snad každé dítě někdy ve svém životě navštívilo nějakou vyhlídkovou věž. Jak ale postavit Ještěd, tak aby byl pevný a nespadl, to už je práce pro pořádné stavitele. A takové stavitele, my ve školce máme. Malí stavitelé hledali ve své paměti názvy vyhlídkových věží, které navštívily. A postavení vysílače Ještěd pro ně byla vzhledem k předešlým zkušenostem mnohem lehčí, zato ale zajímavější stavba. U dětí se tak rozvíjí vztah k polytechnické výchově, matematické gramotnosti a láska k řemeslu. A řemeslo má zlaté dno.

Děkujeme za spolupráci Mas Moravský kras a lektorům Malé technické univerzity.

Kalendář