Township Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Dotace JMK pro jednotku SDH Jedovnice

Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace - JMK

V roce 2020 získala naše obec dotaci z rozpočtu JMK na vybavení a obnovu osobních ochranných prostředků pro členy JSDH Jedovnice. Jednalo se o 5 kompletů ochranných zásahových oděvů pro hasiče, doplněných o 5 párů ochranné zásahové obuvi. Dále pak byl z této dotace pořízen stejný počet ochranných zásahových rukavic a rukavic pro technické zásahy. Nákup těchto prostředků byl pak dofinancován z rozpočtu městyse a celková částka pořízeného vybavení činila bezmála 133 000 Kč.

Díky této podpoře z JMK a městyse Jedovnice mohla naše jednotka pořídit nové ochranné prostředky, čímž se zvýšilo zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví členů naší jednotky při likvidaci mimořádných událostí.

V Jedovnicích 31. 12. 2020

Michal Prause
velitel jednotky

Jihomoravský kraj

Kalendář