Marktfleckenamt Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Sdělení úřadu

Oprava vodovodu v ulici Záměstí

bude kompletně dokončena do 30. 6. 2020. Všechny stávající vodovodní přípojky budou v rámci stavby přepojeny na nový vodovodní řad. Provozní omezení v zásobovaní vodou spojená s realizací stavby jsou nezbytnou nutností realizace stavby. Plánovaná omezení budou včas odběratelům prostřednictvím obecních informačních zdrojů oznámena. Viz dokument ve více.

Porucha pevných linek na radnici byla odstraněna

a je možno je opět používat. Za výpadek se omlouváme.

Síla ledu na rybníku Olšovec

je ve čtvrtek 16. 1. 2020 90 mm.

Uzávěrka prvního čísla „Informací z Jedovnic“

bude v pátek 24. ledna 2020. Do tohoto data můžete zasílat vaše příspěvky. Informace z Jedovnic by měly vyjít začátkem února. Uzávěrka příštích Informací bude v pondělí 16. března 2020.

Nové telefonní číslo na sběrný dvůr odpadů

Jedovnice je 773 757 647.

Změny k úhradě poplatků na rok 2020

Upozorňujeme poplatníky, aby do středy 22. 1. 2020 nahlásili u paní Ševčíkové veškeré změny k úhradě poplatků na rok 2020 a na nové čipování psů. Viz více.

Požadavky na rozpočet městyse 2020 a vyúčtování dotací 2019

- formulář pro vyúčtování dotace obdržené z rozpočtu městyse roku 2019. Ten se odevzdává již do pondělí 9. prosince 2019! Termín nutno dodržet.
- formuláře na žádost o příspěvek z rozpočtu městyse na rok 2020. Uzávěrka těchto žádostí je ve středu 8. ledna 2020. Všechny formuláře jsou k dispozici elektronicky v sekci „Rozpočet městyse“. V tištěné podobě je lze obdržet u paní tajemnice na ÚM.

Provoz úřadu městyse koncem roku

Pokladna pro platby v hotovosti otevřena do středy 18. 12. 2019. Úřad městyse a stavební úřad budou od pátku 20. 12. 2019 do středy 1. 1. 2020 (včetně) uzavřeny. Knihovna bude uzavřena od pondělí 23. 12. 2019 do středy 1. 1. 2020 (včetně). Provoz obecní policie městyse bude nezměněn. 

Přání úřadu městyse

Zaměstnanci městyse přejí všem občanům vánoční svátky plné pokoje, radosti a rodinné pohody. A v novém roce 2020 zdraví, štěstí a mnoho úspěchů.

Nový Jedovnický zpravodaj (11+12 / 2019)

je už dostupný v sekci Jedovnický zpravodaj. Tištěné zpravodaje budou dodány a následně rozneseny do schránek během několika dnů.

Povinné čipování psů

Podle novely zákona č.166/1999 Sb. o veterinární péči bude s účinností od 1. ledna 2020 na každého nenačipovaného psa nahlíženo jako na psa nenaočkovaného proti vzteklině, a to i v případě, když má tento pes v očkovacím průkazu záznam o provedeném očkování proti vzteklině. Viz více.

Pravidelný svoz bioodpadu

ze zahrádek pomocí velkoobjemových kontejnerů bude prováděn v pravidelných intervalech.
Termíny a místa odvozů viz více.

Poslední přistavení kontejnerů na zelený odpad

proběhne ve čtvrtek 21. listopadu 2019. Vyvezeny budou v pátek v 8:00 hod. O termínech přistavení v roce 2020 budete informování na jaře.

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

směny pozemků v souladu s GP číslo 1515 - 10018/2019, nově vzniklý pozemek p. č. 2456/75 o výměře 82 m2 s nově vzniklým pozemkem p. č. 2456/74 o výměře 167 m2.

Z důvodu poruchy na vozidle svozové firmy

bude komunální odpad vyvezen zítra v dopoledních hodinách.

Pomozte v pátrání!

Minulý týden mezi úterkem a pátkem došlo k odcizení sochy – těla Krista z nedávno rekonstruovaného kříže
u sjezdu k bývalé jedovnické pile, směr Křtiny.

Seiten

Kalendář