Marktfleckenamt Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Sdělení úřadu

Rekonstrukce povrchu komunikace

ul. Nad Rybníkem bude probíhat v průběhu měsíce září 2020. Žádáme majitele nemovitostí na dotčené ulici o omezení vjezdu motorových vozidel na míru nezbytně nutnou. Vozidla prosím parkujte na obecních parkovištích. ÚM Jedovnice

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

pronájmu nebytových prostor pravé části přízemí budovy Havlíčkovo nám. 44 která je součástí pozemku p. č. 292/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jedovnice. Viz více.

Uzavření úřadu městyse

Ve středu 2. 9. 2020 bude úřad městyse od 14:30 hod. z provozních důvodů uzavřen.

Nalezeny klíče

Dne 18. 8. 2020 byl na Úřad městyse Jedovnice odevzdán nalezený svazek klíčů - 2 ks (1x fab, 1x dozický). Klíče nalezeny začátkem měsíce srpna 2020 u hřbitova v Jedovnicích. Uloženo na OP, tel. 723 204 979.

Hledá se pracovník na úklid WC

Úřad městyse Jedovnice přijme pracovníka
na dohodu o provedení práce na úklid veřejných toalet na zastávce. Vhodné i pro důchodce a ženy na rodičovské dovolené. Nástup ihned. Bližší informace podá Ing. Jaroslav Šíbl - tel.: 516 528 215, 724 186 338,
e-mail: starosta@jedovnice.cz.

Záměr pronajmout tenisové kurty

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 977/1 o výměře cca 1 155 m2 (tenisové kurty). Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 14. 08. 2020 do 11:00 hod. Podrobnosti na úřední desce nebo viz více.

Omezení provozu na komunikaci u ZŠ

Městys Jedovnice upozorňuje občany v lokalitě ulice Nad Rybníkem, že dne 9. 7. bude z důvodu probíhajících stavebních prací omezen průjezd staveništěm okolo ZŠ. V pátek 10. 7. 2020 bude průjezd zcela uzavřen. Bližší informace podají zástupci stavby přímo na staveništi.

Platba poplatků v hotovosti

Od středy 1. 7. 2020 je možné platit všechny poplatky (včetně hrobů) v hotovosti na úřadě městyse a to vždy jen v pondělí a ve středu 8:00 - 11:30 hod. a 12:00 - 17:00 hod.

Zřejmě ne všichni stojí o vzhlednější ulice - 2. díl

V půlce měsíce května byla zveřejněna informace a fotografie o tom, že z květinového kontejneru v obci byly vytrženy květiny. V pátek 29. 5. byly do tohoto květináče zasazeny nové kvetoucí růžičky. V sobotu 6. 6. už v květináči tyto růžičky nebyly. Má smysl snažit se o okrášlení obce, když opakovaně dochází k těmto věcem?

Seiten

Kalendář