Marktfleckenamt Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva městyse, které se koná v úterý 19. března 2019 v 18:00 hodin na úřadu městyse, místnost č. 20.

Program:

1. Rozpočet městyse Jedovnice pro rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2023

2. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse

3. Zrušení Směrnice č. S/2014/01 Proces schvalování rozpočtu a jeho změn a pověření rady městyse schvalováním změn rozpočtu a uzavírání smluv

4. Změna č. 2 Územního plánu Jedovnice

5. Různé

 

V Jedovnicích 11. 3. 2019 

Ing. Jaroslav Šíbl v. r.
starosta městyse Jedovnice

Kalendář