Marktfleckenamt Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Slavnostní zahájení šk. roku 2018/2019 na ZŠ

 

Ředitelství Základní školy Jedovnice oznamuje, že slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 proběhne

* pro žáky 1. - 6. ročníku a žáky 9. ročníku v kinosále Kulturního domu v Jedovnicích v pondělí 3. září 2018 v 8.00 hodin. Zde se shromáždí žáci školy společně se svými učiteli. Zváni jsou i rodiče (zejména v případě prvňáčků) a ostatní veřejnost

* pro žáky 7. - 8. ročníku ve svých třídách v budově školy v pondělí 3. září 2018 v 7,50 hodin

Po slavnostním zahájení žáci 2. - 9. ročníku odchází domů. Předpokládaný konec je v 9,30 hodin.

Žáci 1. ročníku společně s rodiči a třídními učitelkami odjedou do budovy ZŠ Jedovnice, kde si prohlédnou všechny prostory, které budou k dispozici dětem. Ke kulturnímu domu bude přistaven autobus pro rodiče a děti 1. ročníku na přesun do budovy školy.

Předpokládané ukončení je nejpozději v 11.00 hodin.

Fotografie z akce budou zveřejněny na webu školy.
V rámci akce bude pořizován videozáznam, který bude zveřejněn místní kabelovou televizí.
V případě, že účastník akce nesouhlasí s pořizováním výše zmíněných záznamů, bude v dostatečném časovém předstihu před zahájením akce kontaktovat ředitelku Základní školy Jedovnice, okres Blansko.

 

Mgr. Eva Štaralová
ředitelka školy

Kalendář