Marktfleckenamt Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Promítání fotografií P. Václava Trmače

Kulturně spolková komise zve všechny spoluobčany na promítání fotografií P. Václava Trmače. Zdejší jedovnický farář se ve svém volném čase zabývá fotografováním naší krásné vlasti s její dokonalostí i nedokonalostí. 

Jeho fotky zdobí stěny radnice nebo Jedovnický infokanál. Přijďte si část z nich prohlédnout i s komentářem autora v neděli 11. 9. 2022 v 18:00 hodin do kinosálu kulturního domu.