Marktfleckenamt Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Dotace JMK pro jednotku SDH Jedovnice

Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace - JMK

V roce 2022 získala naše obec dotaci z rozpočtu JMK na vybavení a obnovu osobních ochranných prostředků pro členy JSDH Jedovnice. Jednalo se o kalové čerpadlo od firmy Rosenbauer, 8 ks zásahových hadic a o 2 páry ochranné zásahové obuvi. Nákup těchto prostředků byl pak dofinancován z rozpočtu městyse a celková částka pořízeného vybavení činila 97 700 Kč. Díky této podpoře z JMK a městyse Jedovnice mohla naše jednotka doplnit své vybavení a ochranné prostředky pro nové členy.

V Jedovnicích 20. 12. 2022

Michal Prause
velitel jednotky