Marktfleckenamt Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Betlémské světlo

Vám skauti a skautky přinesou i letos.

Malý plamínek, tento novodobý symbol Vánoc, jenž svou silou spojuje mnohá srdce, Vám budeme předávat v neděli 23. 12. 2018 v 10:30 hod. v kostele sv. Petra a Pavla v Jedovnicích.

V Domě s pečovatelskou službou budou skauti roznášet Betlémské světlo v neděli 23. 12. 2018 od 13 hodin.

Kalendář