Marktfleckenamt Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Poděkování

Děkuji sociální pracovnici Mgr. Kateřině Kouřilové Kopečné za obětavou práci, kterou od 5. 3. 2021 vykonává v naší DPS za pomoci pánů Jakuba Audyho a od 11. 3. také pana Josefa Ševčíka. Nákaza COVID zasáhla postupně všechny naše pečovatelky. Po uvedenou dobu a ještě i následující dny je péče o všechny klienty pečovatelské služby (navíc ve dnech vysoké nemocnosti) pouze na jmenovaných. Každý den včetně víkendů musí od rána do večera poskytovat především hygienickou péči u klientů.

Navíc je sociální pracovnice v každodenním kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí a konzultuje s ní epidemickou situaci v DPS.

Současně také děkuji strážníkům obecní policie, kteří se v uplynulých dnech ujali rozvozu obědů pro klienty PS.


tajemnice ÚM

Kalendář