Marktfleckenamt Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Tříkrálová sbírka 2019

Program:
-  Pátek 4. 1. a sobota 5. 1. 2019 koledování skautů s pokladničkami
-  Sobota 5. 1.
  -  7:30 Tříkrálová mše svatá - rozeslání koledníků
  -  koleda Bivojanky
  -  18:00 Tříkrálový koncert

 

Tříkráloví koledníci putují od domu k domu a přinášejí lidem radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět.
Přitom prosí o dar na podporu lidí v nouzi. Přijměte, prosíme, tyto vyslance potřebných.
 
Na Tříkrálovou sbírku bude možné přispět do pokladniček Charity, se kterými se k Vám již tradičně vydají jedovničtí skauti a skautky.

 

Výtěžek ze sbírky poputuje na tyto záměry:

• Auto pro Mobilní hospic svatého Martina
• Podpora matek s dětmi v nouzi
• Pomoc seniorům a zdravotně postiženým
• Charitní záchranná síť - pomoc nejpotřebnějším v regionu

 

DĚKUJEME

Kalendář