Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Zastupitelstvo

Jednací řád ZM 2021.pdf

Člen zastupitelstva Funkce Předseda E-mail
Ing. Jaroslav Šíbl          starosta městyse starosta@jedovnice.cz

Ing. Mgr. Jan Fránek

místostarosta městyse

Komise životního prostředí

mistostarosta@jedovnice.cz

MUDr. Aleš Kleinbauer

člen rady městyse

Komise pro mezinárodní spolupráci

ales.kleinbauer@jedovnice.cz

Ing. Josef Matuška

člen rady městyse

 

josefmatuska@seznam.cz

Michal Prause

člen rady městyse

Finanční výbor

michal.prause@jedovnice.cz

RNDr. Anna Bayerová, Ph.D.

členka ZM

Komise pro občanské záležitosti

anna.bayerova@jedovnice.cz

Leoš Blažek

člen ZM

 

leos.blazek@jedovnice.cz

Mgr. Zdeněk Doležel

člen ZM

 

zdenek.dolezel@jedovnice.cz

Jaroslav Charvát

člen ZM

Kontrolní výbor

jarek.charvat@seznam.cz

Ing. Radek Lebiš, Ph.D.

člen ZM

 

r.lebis@gmail.com

Ing. Gustav Magula

člen ZM

 

g.magula@seznam.cz

Bc. Lenka Šebelová, DiS.

členka ZM

 

lenka.sebelova@jedovnice.cz

Mgr. Hana Šíblová

členka ZM

 

hanna.siblova@seznam.cz

Mgr. Jitka Teturová

členka ZM

Komise kulturně spolková

kovarikzjedovnic@seznam.cz

Ing. Josef Vágner

člen ZM

Komise stavební a územního plánování

vagner.pepa@seznam.cz

Kalendář

Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek
Výpis z usnesení z 57. schůze rady městyse konané dne 27. 6. 2022
Oznámení o konání Jedovnických hodů
Opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků
Výpis z usnesení z 21. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 14. 6. 2022

Smuteční oznámení