Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Komise a výbory

Finanční výbor
předseda: Michal Prause
členové: Stanislav Fránek, Petr Gabriel, Ladislav Kostka, Miroslav Marinčák, Marek Šebela, Zdeňka Šíblová, Renata Valentová, Irena Žižková
tajemnice: Veronika Průchová

Kontrolní výbor
předseda: Jaroslav Charvát
členové: Josef Formánek, Ivo Máčel, Gustav Magula, Dominik Málek, Tomáš Veverka
tajemnice: Olga Keprtová

Komise stavební a územního plánování
předseda: Josef Vágner
členové: Leoš Blažek, Miroslav Kala, Miroslav Kozel, Marek Musil, Dušan Plch, Radek Přibyl, Lenka Šebelová, Tomáš Veverka
tajemník: Josef Král

Komise životního prostředí
předseda: Jan Fránek
členové: Václav Fiala, Petr Gabriel, Jaromír Halámka, Kamil Hudec, Iva Kocmanová, Lukáš Kunc, Ivo Máčel, Jaroslav Maňoušek, Josef Přibyl
tajemník: Luděk Křetínský

Komise sociálně zdravotní
předsedkyně: Daniela Stará
členové: Zdenka Blatná, Marie Gabrielová, Eva Hinštová, Renata Kleinbauerová, Kamil Pospíšil
tajemnice: Kateřina Kouřilová Kopečná

Komise kulturně spolková
předsedkyně: Jitka Teturová
členové: Leoš Blažek, Marcel Čopák, Michal Farlík, Zdenka Hinštová, Jaroslav Charvát, Kateřina Klimešová, Lukáš Králík, Petr Magula, Barbara Magulová, Kateřina Magulová, Ivana Pernicová, Josef Plch, Lenka Šebelová, Božena Ševčíková, Miroslav Špaček, Dagmar Vymazalová
tajemnice: Michaela Doleželová

Komise pro občanské záležitosti
předsedkyně: Anna Bayerová
členové: Ivana Pernicová, Jaroslava Plisková, Kamil Pospíšil, Jana Sehnalová, Jana Tesařová Gabrielová, Jitka Teturová, Božena Ševčíková, Drahomíra Pernicová
tajemnice: Tereza Gottwaldová

Komise pro mezinárodní spolupráci
předseda: Aleš Kleinbauer
členové: Zdeněk Doležel, Hana Doleželová, Marie Doleželová, Renata Kleinbauerová, Lukáš Králík, Milan Nezval, Barbara Magulová, Jiří Pokorný, Michal Prause ml., Patrik Randula, Vlastimil Šíbl, Hana Šíblová, Vladimíra Šůstková Zukalová, Kateřina Pinková
tajemnice: Božena Ševčíková

Poznámka: rada městyse jmenuje své komise, zastupitelstvo městyse jmenuje své výbory (ze zákona nejméně dva a to finanční a kontrolní).

Kalendář

Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek
Výpis z usnesení z 57. schůze rady městyse konané dne 27. 6. 2022
Oznámení o konání Jedovnických hodů
Opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků
Výpis z usnesení z 21. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 14. 6. 2022

Smuteční oznámení