Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Vyhlášky a nařízení

Dokument
Provozní řád pro obecní budovu v Chaloupkách (pdf, 192.79 KB)
OZV č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (pdf, 190.26 KB)
OZV č. 3/2021, o nočním klidu (pdf, 102.03 KB)
OZV č. 2/2021, o místním poplatku z pobytu (pdf, 229.5 KB)
Řád veřejného pohřebiště městyse Jedovnice (pdf, 814.58 KB)
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku z užívání veřejného prostranství (pdf, 193.32 KB)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů (pdf, 160.08 KB)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se ruší některé OZV (pdf, 42.38 KB)
OZV č. 4/2016, kterou se ruší OZV č. 2/2008, kterou se mění OZV č. 8/1995 Provozní řád rekreační oblasti Jedovnice (pdf, 334.88 KB)
OZV č. 3/2016 o pořádání veřejnosti přístupných kulturních a společenských akcí v městysu Jedovnice (pdf, 521.8 KB)
Řád rekreační oblasti (pdf, 265.26 KB)
Vyhláška č. 14 o systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce (pdf, 2.37 MB)
Provozní řád terénních úprav v lokalitě bývalé skládky v k. ú. Kotvrdovic (pdf, 1.06 MB)
OZV č. 2/2016 kterou se ruší OZV č. 2/2010 o místním poplatku z VHP (pdf, 370.43 KB)
OZV č. 1/2016 kterou se ruší OZV č. 11/1999 o zřízení FRB (pdf, 301.66 KB)
Tržní řád - nařízení městyse č. 1/2013 (pdf, 3.41 MB)
OZV 1 / 2012 - omezení provozní doby hostinských zařízení (pdf, 501.47 KB)
OZV 3/2011 o zákazu používání alkohol. nápojů a omamn. látek na veřejnosti (pdf, 1.42 MB)
OZV 4/2011 o zabezpečení veřejného pořádku - pyrotechnika (pdf, 1.1 MB)
Povodňový plán městyse Jedovnice (doc, 54.5 KB)
Dodatek č. 1 ke Směrnici o poskytování informací (doc, 28 KB)
Nařízení rady - cena za použití technických prostředků zabráňujících odjezdu vozidla (pdf, 494.07 KB)
OZV č. 1/2010 - o udržování čistoty na veřejném prostranství (doc, 49 KB)
Příloha č. 1 k OZV 1/2010 - o udržování čistoty na veřejných prostranstvích (pdf, 1.61 MB)
OZV 1/2008 o komunitním kompostování (pdf, 285 KB)
Směrnice č. 4/2008 - o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (pdf, 420.4 KB)
Směrnice č. 1/2006 - o úplatě za vzdělání MŠ (pdf, 120.99 KB)
OZV č. 7/1995 (pdf, 44.05 KB)
OZV č. 3/1995 - o obecní policii (pdf, 457.29 KB)
OZV č. 7/2007, kterou se ruší a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 14 o systému sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů na území obce (pdf, 142.18 KB)
Řád pro ohlašovnu požáru (doc, 23.5 KB)
Statut Jedovnického infokanálu (doc, 34.5 KB)
Požární řád obce Jedovnice (doc, 67 KB)
OZV č. 3/2004, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ Jedovnice (doc, 23.5 KB)
OZV č. 2/2004, kterou se ruší vyhláška č. 5/1995 a novela vyhlášky č. 5/1998 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz mateřské školy, školní družiny a školního klubu. (doc, 26 KB)
Nařízení č. 1/2004 o podmínkách spalování rostlinných materiálů (doc, 35.5 KB)
Opatření č. 1/2006 - řád veřejného pohřebiště v Jedovnicích (doc, 57 KB)

Kalendář

Veřejná vyhláška – oznámení zahájení územního řízení: „ Optická síť Jedovnice – Chaloupky“ katastrální území Jedovnice
Oznámení o volné pracovní pozici na ÚM - referent majetku, pomocná účetní
Oznámení o volné pracovní pozici na ÚM - administrativa a evidence staveb SÚ
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení - Senetářov - obnova NN, u Hřiště, k.ú. Senetářov
Výpis z usnesení ze 7. schůze rady městyse konané dne 9. 3. 2023

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík