Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Úřední deska

Dokument Úřadseřadit sestupně Vyvěšeno Sňato
Výpis z usnesení z 11. schůze rady městyse konané dne 16. 5. 2023 (pdf, 94.24 KB) ÚM Jed. 23. 5. 2023 9. 6. 2023
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (pdf, 326.32 KB) ÚM Jed. 24. 9. 2022
Záměr výpůjčky nebytových prostor v druhém nadzemím podlaží budovy Havlíčkovo náměstí č.p. 44 (pdf, 415.31 KB) ÚM Jed. 24. 5. 2023 9. 6. 2023
Veřejná vyhláška - Informace o podaném návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy - Fotovoltaické panely na objektu tiskárny POINT v k.ú. Jedovnice (pdf, 70.97 KB) ÚM-SÚ Jed. 30. 5. 2023 8. 6. 2023
Veřejná vyhláška - seznámení s podklady rozhodnutí na stavbu: „Senetářov - obnova NN, u Hřiště" v k.ú. Senetářov (pdf, 227.15 KB) ÚM-SÚ Jed. - okolní obce 31. 5. 2023 15. 6. 2023
Veřejná vyhláška - dodatečné povolení stavby: "Větrný zdroj pro RD č.p. 257" k.ú. Kotvrdovice (pdf, 817.74 KB) ÚM-SÚ Jed. - okolní obce 22. 5. 2023 9. 6. 2023
Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v KN (pdf, 43.09 KB) ÚZSVM 14. 8. 2019 1. 1. 2024
Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v KN (pdf, 471.4 KB) ÚZSVM 24. 8. 2022 1. 1. 2024
Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. (pdf, 277.59 KB) Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí 29. 5. 2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. (pdf, 27.35 KB) Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras 9. 5. 2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb. (pdf, 42.85 KB) Technické služby Malá Haná 31. 5. 2023

Stránky

Kalendář

Veřejná vyhláška - seznámení s podklady rozhodnutí na stavbu: „Senetářov - obnova NN, u Hřiště" v k.ú. Senetářov
Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb.
Veřejná vyhláška - Informace o podaném návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy - Fotovoltaické panely na objektu tiskárny POINT v k.ú. Jedovnice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - Pionýr
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - Římskokatolická farnost

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK