Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Úřední deska

Níže uvedené dokumenty byly na elektronické úřední desce zveřejněny od 30. června 2016.
Elektronickou úřední desku do 29. června 2016 najdete zde.
Důvodem je změna administrativního rozhraní našeho webu.

Všechny úřadyJen ÚM JedovniceJen SÚ pro JedovniceJen SÚ pro okolní obceOstatní úřady
Dokument Úřad Vyvěšeno Sňatoseřadit sestupně
Doručení veřejnou vyhláškou Městský úřad Blansko, odbor Obecní živnostenský úřad (pdf, 1.02 MB) ÚM Jed. 14. 4. 2021 30. 4. 2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 28.4.2021 (pdf, 572.1 KB) ÚM Jed. 14. 4. 2021 30. 4. 2021
Výpis z usnesení z 39. schůze rady městyse konané dne 13. 4. 2021 (pdf, 96.79 KB) ÚM Jed. 19. 4. 2021 7. 5. 2021
Záměr pronájmu pozemku p. č. 1163 (pdf, 533.03 KB) ÚM Jed. 21. 4. 2021 10. 5. 2021
Záměr pronájmu pozemku p. č. 1167 (pdf, 456.3 KB) ÚM Jed. 21. 4. 2021 10. 5. 2021
Výpis z usnesení ze 16. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 20. 4. 2021 (pdf, 43.27 KB) ÚM Jed. 27. 4. 2021 14. 5. 2021
OZV č. 2/2021, o místním poplatku z pobytu (pdf, 229.5 KB) ÚM Jed. 27. 4. 2021 14. 5. 2021
OZV č. 1/2021, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2018 ve znění OZV č. 1/2020 o nočním klidu (docx, 16.52 KB) ÚM Jed. 27. 4. 2021 14. 5. 2021
Porovnání plánované a skutečné kalkulace vodného a stočného za rok 2020 (pdf, 841.16 KB) ÚM Jed. 29. 4. 2021 17. 5. 2021
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021 (pdf, 692.25 KB) ÚM Jed. 26. 4. 2021 27. 5. 2021
Povolení výjimky - Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (pdf, 473.77 KB) ÚM Jed. 19. 5. 2021 3. 6. 2021
Výpis z usnesení ze 40. schůze rady městyse konané dne 11. 5. 2021 (pdf, 151.44 KB) ÚM Jed. 17. 5. 2021 4. 6. 2021
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 650 (pdf, 219.98 KB) ÚM Jed. 19. 5. 2021 7. 6. 2021
Záměr prodeje pozemku p. č. 2496/10 (pdf, 246.38 KB) ÚM Jed. 20. 5. 2021 9. 6. 2021
Informace o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (pdf, 25.66 KB) ÚM Jed. 27. 5. 2021 15. 6. 2021
Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (pdf, 335.61 KB) ÚM Jed. 11. 5. 2021 21. 6. 2021
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek (pdf, 149.85 KB) ÚM Jed. 28. 5. 2021 21. 6. 2021
Elektronická dražba nemovitých věcí (pdf, 4.11 MB) ÚM Jed. 7. 6. 2021 23. 6. 2021
Oznámení o přerušení elektrické energie 22.06.2021 (pdf, 1023.67 KB) ÚM Jed. 7. 6. 2021 23. 6. 2021
Oznámení - zahájení společného územního a stavebního řízení stavby: II/373, 379 Jedovnice - křižovatka (pdf, 3.46 MB) ÚM Jed. 7. 6. 2021 23. 6. 2021
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse konané dne 22.6.2021 (pdf, 43.83 KB) ÚM Jed. 14. 6. 2021 23. 6. 2021
Návrh plánu péče o přírodní rezervaci Rakovec (pdf, 684.36 KB) ÚM Jed. 9. 6. 2021 25. 6. 2021
Výpis z usnesení ze 41. schůze rady městyse konané dne 8. 6. 2021 (pdf, 132.02 KB) ÚM Jed. 14. 6. 2021 30. 6. 2021
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení společného řízení - bytové domy Nad Olšovcem, k.ú. Jedovnice (pdf, 282.21 KB) ÚM-SÚ Jed. 21. 6. 2021 12. 7. 2021
Výpis z usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 22. 6. 2021 (pdf, 102.3 KB) ÚM Jed. 1. 7. 2021 19. 7. 2021
OZV č. 3/2021, o nočním klidu (pdf, 102.03 KB) ÚM Jed. 2. 7. 2021 19. 7. 2021
Dražební vyhláška - vybavení truhlářské dílny (pdf, 1.72 MB) ÚM Jed. 23. 6. 2021 2. 8. 2021
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (pdf, 381.93 KB) ÚM Jed. 14. 7. 2021 2. 8. 2021
Výpis z usnesení ze 42. schůze rady městyse konané dne 13. 7. 2021 (pdf, 108 KB) ÚM Jed. 19. 7. 2021 5. 8. 2021
Veřejná vyhláška - Společné povolení - bytové domy Nad Olšovcem, včetmě napojení na inženýrské sítě, k.ú. Jedovnice (pdf, 2.12 MB) ÚM-SÚ Jed. 23. 7. 2021 16. 8. 2021

Stránky

Kalendář

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - Březina, TS Táborská, k.ú. Březina u Křtin
Výpis z usnesení ze 45. schůze rady městyse konané dne 7. 9. 2021
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse konané dne 21.9.2021
Oznámení o svolání 1. zasedání OVK

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík