Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Úřední deska

Dokument Úřadseřadit sestupně Vyvěšeno Sňato
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - SK (pdf, 203.64 KB) ÚM Jed. 21. 3. 2022 1. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva s SK (pdf, 286.89 KB) ÚM Jed. 20. 12. 2019 21. 12. 2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - Římskokatolická farnost (pdf, 162.76 KB) ÚM Jed. 21. 3. 2022 1. 4. 2025
Výzva vlastníků nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí (pdf, 1.39 MB) ÚM Jed. 26. 2. 2020 1. 1. 2024
Kalkulace cen pro vodné a stočné - rok 2021 (pdf, 149.16 KB) ÚM Jed. 28. 4. 2022 1. 6. 2022
Výzva vlastníků nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí (pdf, 1.43 MB) ÚM Jed. 19. 8. 2020 31. 12. 2023
Výpis z usnesení z 55. schůze rady městyse konané dne 10. 5. 2022 (pdf, 120.52 KB) ÚM Jed. 17. 5. 2022 6. 6. 2022
Záměr změny nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 2115/1 (pdf, 202.52 KB) ÚM Jed. 18. 5. 2022 6. 6. 2022
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám (pdf, 3.05 MB) ÚM Jed. 7. 4. 2021 31. 12. 2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2022 (pdf, 62.4 KB) ÚM Jed. 18. 5. 2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2020 (pdf, 315.41 KB) ÚM Jed. 18. 5. 2021
Závěrečný účet obce - návrh (pdf, 494.74 KB) ÚM Jed. 18. 5. 2022
Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2021 (pdf, 356.3 KB) ÚM Jed. 18. 5. 2022
Veřejná výzva - VŘ na referenta/referentku poplatků, školství a samosprávy (pdf, 95.43 KB) ÚM Jed. 20. 5. 2022 11. 6. 2022
Závěrečný účet městyse za rok 2021 (pdf, 472.32 KB) ÚM Jed. 2. 7. 2021
Výzva vlastníků nemovitostí a dalším oprávněným osobám, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí (pdf, 1.44 MB) ÚM Jed. 23. 8. 2021 1. 1. 2024
Rozpočet městyse na rok 2022 - příjmová část (pdf, 57.03 KB) ÚM Jed. 20. 12. 2021
Rozpočet městyse na rok 2022 - výdajová část (pdf, 60.37 KB) ÚM Jed. 20. 12. 2021
Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026 (pdf, 112.31 KB) ÚM Jed. 20. 12. 2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2021 (pdf, 80.66 KB) ÚM Jed. 7. 1. 2022
Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí (pdf, 585.48 KB) ÚM Jed. 15. 2. 2022 2. 1. 2024
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení - optická síť Jedovnice ul. Tyršova v k.ú. Jedovnice (pdf, 254.24 KB) ÚM-SÚ Jed. 17. 5. 2022 2. 6. 2022
Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v KN (pdf, 43.09 KB) ÚZSVM 14. 8. 2019 1. 1. 2024
Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. (pdf, 288.95 KB) Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí 1. 6. 2021
Zveřejňování dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. (pdf, 26.17 KB) Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras 1. 12. 2020
Opatření obecné povahy - změně a doplnění OOP MZ (pdf, 108.48 KB) Ministerstvo zemědělství 28. 7. 2020 3. 1. 2023

Kalendář

Veřejná výzva - VŘ na referenta/referentku poplatků, školství a samosprávy
Záměr změny nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 2115/1
Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2021
Závěrečný účet obce - návrh
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2022