Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Úřední deska

Níže uvedené dokumenty byly na elektronické úřední desce zveřejněny od 30. června 2016.
Elektronickou úřední desku do 29. června 2016 najdete zde.
Důvodem je změna administrativního rozhraní našeho webu.

Všechny úřadyJen ÚM JedovniceJen SÚ pro JedovniceJen SÚ pro okolní obceOstatní úřady
Dokument Úřad Vyvěšeno Sňato
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14.10.2022 (pdf, 5.91 MB) ÚM Jed. 29. 9. 2022 17. 10. 2022
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (pdf, 326.32 KB) ÚM Jed. 24. 9. 2022
Výpis z usnesení ze 22. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 13. 9. 2022 (pdf, 69.43 KB) ÚM Jed. 20. 9. 2022 10. 10. 2022
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2022 (pdf, 74.29 KB) ÚM Jed. 20. 9. 2022
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (pdf, 955.59 KB) ÚM Jed. 9. 9. 2022 26. 9. 2022
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - úprava DS, Olšovec, k.ú. Jedovnice (pdf, 829.23 KB) ÚM-SÚ Jed. 8. 9. 2022 26. 9. 2022
Výpis z usnesení z 60. schůze rady městyse konané dne 29. 8. 2022 (pdf, 32.01 KB) ÚM Jed. 5. 9. 2022 23. 9. 2022
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse konané dne 13. 9. 2022 (pdf, 24.03 KB) ÚM Jed. 5. 9. 2022 14. 9. 2022
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o odstranění stavby sdělovacích rozvodů, k.ú. Vilémovice u Macochy, k.ú. Krasová (pdf, 213.82 KB) ÚM-SÚ Jed. - okolní obce 2. 9. 2022 19. 9. 2022
Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v KN (pdf, 471.4 KB) ÚZSVM 24. 8. 2022 1. 1. 2024
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1747/1 (pdf, 559.07 KB) ÚM Jed. 22. 8. 2022 12. 9. 2022
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o povolení odstranění stavby skladovacího objektu, k.ú. Jedovnice (pdf, 501.13 KB) ÚM-SÚ Jed. 18. 8. 2022 5. 9. 2022
Oznámení o svolání prvního zasedání OVK (pdf, 49.87 KB) ÚM Jed. 17. 8. 2022 1. 9. 2022
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2022 (pdf, 67.42 KB) ÚM Jed. 16. 8. 2022 19. 9. 2022
Výpis z usnesení z 59. schůze rady městyse konané dne 9. 8. 2022 (pdf, 132.06 KB) ÚM Jed. 15. 8. 2022 2. 9. 2022
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29.08.2022 (pdf, 89.25 KB) ÚM Jed. 11. 8. 2022 30. 8. 2022
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29.08.2022 (pdf, 105.73 KB) ÚM Jed. 8. 8. 2022 30. 8. 2022
Veřejná vyhláška, oznámení zahájení řízení o dodatečném povolení stavby - optická síť Jedovnice - ul. Nad Rybníkem, k.ú. Jedovnice (pdf, 149.88 KB) ÚM-SÚ Jed. 8. 8. 2022 25. 8. 2022
Veřejná vyhláška, usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby - Kabel optické sítě, k.ú. Jedovnice (pdf, 167.28 KB) ÚM-SÚ Jed. 8. 8. 2022 25. 8. 2022
Oznámení o vylosování pořadí volebních stran (pdf, 33.86 KB) ÚM Jed. 4. 8. 2022 26. 9. 2022
Rozhodnutí o registraci kandidátních listin (pdf, 380.36 KB) ÚM Jed. 4. 8. 2022 26. 9. 2022
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích "II/373 JEDOVNICE PRŮTAH" (pdf, 758.26 KB) ÚM Jed. 4. 8. 2022 22. 8. 2022
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení : Jedovnice - úprava DS , Olšovec, k.ú. Jedovnice (pdf, 296.55 KB) ÚM-SÚ Jed. 26. 7. 2022 11. 8. 2022
Oznámení o době a místě konání voleb (pdf, 95.56 KB) ÚM Jed. 25. 7. 2022 3. 10. 2022
Jmenování zapisovatelů OVK (pdf, 46.27 KB) ÚM Jed. 25. 7. 2022 26. 9. 2022
Poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků (pdf, 47.76 KB) ÚM Jed. 25. 7. 2022 26. 9. 2022
Stanovení minimálního počtu členů OVK (pdf, 46.13 KB) ÚM Jed. 25. 7. 2022 26. 9. 2022
Veřejná vyhláška: Oznámení zahájení řízení o odstranění stavby - optická síť v ul. Nad Rybníkem, k.ú. Jedovnice (pdf, 135.41 KB) ÚM-SÚ Jed. 20. 7. 2022 5. 8. 2022
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1375/27 (pdf, 30.62 KB) ÚM Jed. 19. 7. 2022 8. 8. 2022
Výpis z usnesení z 58. schůze rady městyse konané dne 12. 7. 2022 (pdf, 124.75 KB) ÚM Jed. 18. 7. 2022 8. 8. 2022

Stránky

Kalendář

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14.10.2022
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Výpis z usnesení ze 22. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 13. 9. 2022
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2022
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík