Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Úřední deska

Níže uvedené dokumenty byly na elektronické úřední desce zveřejněny od 30. června 2016.
Elektronickou úřední desku do 29. června 2016 najdete zde.
Důvodem je změna administrativního rozhraní našeho webu.

Všechny úřadyJen ÚM JedovniceJen SÚ pro JedovniceJen SÚ pro okolní obceOstatní úřady
Dokument Úřad Vyvěšeno Sňato
Veřejná vyhláška - seznámení s podklady rozhodnutí na stavbu: „Senetářov - obnova NN, u Hřiště" v k.ú. Senetářov (pdf, 227.15 KB) ÚM-SÚ Jed. - okolní obce 31. 5. 2023 15. 6. 2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb. (pdf, 42.85 KB) Technické služby Malá Haná 31. 5. 2023
Veřejná vyhláška - Informace o podaném návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy - Fotovoltaické panely na objektu tiskárny POINT v k.ú. Jedovnice (pdf, 70.97 KB) ÚM-SÚ Jed. 30. 5. 2023 8. 6. 2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - Pionýr (pdf, 166.5 KB) ÚM Jed. 29. 5. 2023 30. 5. 2026
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - Římskokatolická farnost (pdf, 162.92 KB) ÚM Jed. 29. 5. 2023 30. 5. 2026
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - SK (pdf, 205.36 KB) ÚM Jed. 29. 5. 2023 30. 5. 2026
Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. (pdf, 277.59 KB) Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí 29. 5. 2023
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Nařízení městyse Jedovnice č. 1/2023 o stání vozidel v městysi Jedovnice (pdf, 177.93 KB) ÚM Jed. 26. 5. 2023 12. 6. 2023
Záměr pronájmu parcel pro parkování motorových vozidel v době výlovu rybníka Olšovce v roce 2023 (pdf, 469.73 KB) ÚM Jed. 24. 5. 2023 9. 6. 2023
Záměr výpůjčky nebytových prostor v druhém nadzemím podlaží budovy Havlíčkovo náměstí č.p. 44 (pdf, 415.31 KB) ÚM Jed. 24. 5. 2023 9. 6. 2023
Výpis z usnesení z 11. schůze rady městyse konané dne 16. 5. 2023 (pdf, 94.24 KB) ÚM Jed. 23. 5. 2023 9. 6. 2023
Veřejná vyhláška - dodatečné povolení stavby: "Větrný zdroj pro RD č.p. 257" k.ú. Kotvrdovice (pdf, 817.74 KB) ÚM-SÚ Jed. - okolní obce 22. 5. 2023 9. 6. 2023
Veřejná vyhláška -Přechodná úprava na pozemní komunikaci v městysi Jedovnice na silnici II/373 (pdf, 409.79 KB) ÚM Jed. 22. 5. 2023 6. 6. 2023
Výpis z usnesení z 10. schůze rady městyse konané dne 10. 5. 2023 (pdf, 59.93 KB) ÚM Jed. 17. 5. 2023 5. 6. 2023
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV č. 2/2023, o pořádání o stanovení podmínek pro pořádání veřejných akcí (pdf, 60.42 KB) ÚM Jed. 16. 5. 2023 1. 6. 2023
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV č. 1/2023, o nočním klidu (pdf, 59.16 KB) ÚM Jed. 16. 5. 2023 1. 6. 2023
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí : Optická síť Jedovnice - Chaloupky, v k.ú. Jedovnice (pdf, 635.34 KB) ÚM-SÚ Jed. 16. 5. 2023 31. 5. 2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2023 (pdf, 68.69 KB) ÚM Jed. 16. 5. 2023
Zpráva o výsledku hospodaření městyse Jedovnice za rok 2022 (pdf, 331.43 KB) ÚM Jed. 15. 5. 2023
Závěrečný účet městyse Jedovnice za rok 2022 - návrh (pdf, 509.58 KB) ÚM Jed. 15. 5. 2023
Výpis z usnesení z 5. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 4. 5. 2023 (pdf, 111.56 KB) ÚM Jed. 12. 5. 2023 30. 5. 2023
Veřejné vyhláška - oznámení zahájení územního řízení na stavbu: „Jedovnice - obnova NN, střed" katastrální území Jedovnice (pdf, 643.78 KB) ÚM-SÚ Jed. 10. 5. 2023 27. 5. 2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. (pdf, 27.35 KB) Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras 9. 5. 2023
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (pdf, 1002.38 KB) ÚM Jed. 3. 5. 2023 4. 7. 2023
Úřad městyse Jedovnice zveřejňuje záměr zřídit právo stavby k části pozemku 1747/1 ostatní plocha (pdf, 440.95 KB) ÚM Jed. 27. 4. 2023 15. 5. 2023
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce (pdf, 1.26 MB) ÚM Jed. 27. 4. 2023 13. 5. 2023
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse konané dne 4. 5. 2023 (pdf, 43.55 KB) ÚM Jed. 27. 4. 2023 5. 5. 2023
Usnesení o určení data smrti (pdf, 204.7 KB) ÚM Jed. 26. 4. 2023 27. 5. 2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2023 (pdf, 64.03 KB) ÚM Jed. 26. 4. 2023 15. 5. 2023
Výpis z usnesení z 9. schůze rady městyse konané dne 18. 4. 2023 (pdf, 150.88 KB) ÚM Jed. 26. 4. 2023 15. 5. 2023

Stránky

Kalendář

Veřejná vyhláška - seznámení s podklady rozhodnutí na stavbu: „Senetářov - obnova NN, u Hřiště" v k.ú. Senetářov
Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb.
Veřejná vyhláška - Informace o podaném návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy - Fotovoltaické panely na objektu tiskárny POINT v k.ú. Jedovnice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - Pionýr
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - Římskokatolická farnost

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK