Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

SBĚRNÝ DVŮR ODPADU A ŽP

Z důvodu vyhlášení krizové situace je sběrný dvůr od 16. 3. 2020 do odvolání uzavřen.


Nové telefonní číslo na sběrný dvůr odpadů Jedovnice je 773 757 647.


Zelený odpad

Pravidelný svoz zeleného odpadu ze zahrádek pomocí velkoobjemových kontejnerů bude i v roce 2020 prováděn v pravidelných 14 denních intervalech, část obce v lichém týdnu, část v sudém týdnu.

Žádáme občany, aby do kontejnerů ukládali výhradně odpad ze zahrádek, nikoliv kusy trámů, desek, kamení a podobně.
Případné informace na tel.: 602 753 478 – pan Křetínský. Přesný rozpis přistavení kontejnerů na zelený odpad je zde.


SBĚRNÝ DVŮR JEDOVNICE

Poslední zákazník je odbaven vždy 15 minut před koncem otevírací doby.

Pondělízavřeno
Úterý10:00 - 17:00
Středazavřeno
Čtvrtek10:00 - 17:00
Pátekzavřeno
Sobota9:30 - 15:30
Nedělezavřeno

Odpovědnou osobou je pan Jiří Šebela, tel.: 773 757 647.

K uložení odpadu je pro občany Jedovnic povinnost (tak aby byl odpad převzat bezplatně) předložit obsluze platný občanský průkaz.

Do sběrného dvora lze ukládat:
- papír, lepenku
- dřevo (i nábytek)
- sklo
- kovy
- plasty
- biologicky rozložitelný odpad (např. vánoční stromky, ostříhané větve ze zahrad - jak listnaté, tak jehličnaté) - sezónní svoz sečené trávy a zbytků ze zahrad bude i nadále zajištěn pravidelným kontejnerovým svozem, tak jako v minulosti
- nebezpečné odpady (kyseliny, zásady, rozpouštědla, oleje, akumulátory, zářivky, barvy) a rovněž obaly od těchto nebezpečných látek
- textil, oděvy
- objemný odpad (sedací soupravy, koberce, atd.)
- pneumatiky. Pozor zpoplatněno!!! (u pneumatik bez disku 20 Kč, u pneumatik s diskem 50 Kč / kus)
§ 38 zák. č. 185/2001 Sb. upravuje povinnost distributorů a výrobců pneumatik zdarma zpět odbebírat staré ojeté či poškozené pneumatiky. Pokud tuto možnost zpětného odběru zdarma u distributora občan nevyužije, nebo nakupuje pneumatiky formou e-shopů, je srozuměn s tím, že za uložení pneumatik v SD Jedovnice bude tato služba zpoplatněna viz. výše
- ve sběrném dvoře je rovněž zajištěn zpětný odběr elektrozařízení a to jak velké (bílé) techniky, počítačů, monitorů, PC tiskáren, tak i drobného zařízení, v tomto případě je nutno tuto techniku dodávat v kompletním stavu (lednice s kompresorem nebo např. pračku s motorem).
Pokud občan toto elektrozařízení dodá v tomto směru nekompletní, bude uložení tohoto odpadu zpoplatněno dle ceníku (zákon o odpadech považuje demontáž těchto zařízení za přestupkové jednání)

Sběrný dvůr NENÍ určen k ukládání:
- stavebních materiálů, např. sutě (z kapacitních důvodů)
- k ukládání komunálního odpadu (k tomuto slouží popelnice a jejich pravidelný
 odvoz)
- sezonním odpadům ze zahrad (k tomuto slouží pravidelný sezonní kontejnerový svoz).

Podmínky příjmu odpadu na sběrná střediska odpadu:

  • do sběrného střediska odpadu je povolen vjezd vozidla max. do 3,5 tuny
  • v areálu sběrného střediska odpadů dbejte pokynů pracovníka obsluhy střediska
  • odpady ukládejte do určených kontejnerů výhradně dle pokynů obsluhy střediska
  • obsluha  střediska je povinna provést vizuální přejímku odevzdávaného odpadu, v případě podezření na nevhodnou skladbu odpadu je obsluha oprávněna nevhodný odpad nepřijmout
  • obsluha střediska má přísný zákaz manipulovat s odpadem ve Vašem autě
  • pokud není ve středisku volná kapacita kontejnerů k uložení odpadů, může obsluha střediska  odmítnout odpady převzít a doporučí návštěvníkovi odvézt odpad na nejbližší vhodné středisko
  • přivážejte svůj odpad již vytříděný, případně jej dotřiďte v součinnosti s obsluhou střediska
  • objemný odpad předem upravte, aby se vešel do kontejneru (pořezané větve, nábytek rozložený na jednotlivé díly, objemné izolace napěchované do pytlů apod.)
  •  při předávání odpadu, který je zpoplatněn, je možné odpad uložit do kontejneru a až po dohodě s obsluhou střediska na ceně za odběr odpadu
  • v celém prostoru sběrného střediska včetně vstupní brány je přísný zákaz kouření

Smluvní partner pro svoz komunálního odpadu, separovaného a nebezpečného odpadu je firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o..

Svoz komunálního odpadu probíhá v pravidelném 14 denním cyklu. Komunální odpad je svážen od každého domu z nádob k tomu určených. Především v zimním období by občané měli dbát toho, aby nádoby neobsahovaly žhavý popel!

Svoz tříděného odpadu (plast, papír) každý týden a svoz bílého a barevného skla 1x za 2 měsíce. Městys Jedovnice má v současné době 25 tzv. kontejnerových hnízd, kam je možno tento separovaný odpad ukládat.

Kalendář

Výpis z usnesení z 23. schůze rady městyse konané dne 24. 3. 2020
Veřejná vyhláška - Oznámerní o pokračování územního řízení - Chodníky, k.ú. Březina u Křtin a k.ú. Proseč u Březiny
Rozhodnutí hejtmana JMK
Výpis z usnesení z 22. schůze rady městyse konané dne 17. 3. 2020
OZV č. 1/2020, kterou se mění a doplňuje OZV o nočním klidu

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík