Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Kontakty a kompetence

Na koho se můžete obrátit na úřadu městyse se svou žádostí, stížností, připomínkou či jiným podáním? 

Dokumenty ke stažení

Adresa: Městys Jedovnice, Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice
IČ: 00280283
Kontaktní telefon: úřad městyse 516 528 211, stavební úřad 516 528 212
Úřední hodiny: pondělí a středa: 8:00 - 11:30 h, 12:00 - 17:00 hod.
Email: podatelna@jedovnice.cz

Katastr městyse Jedovnice je monitorován kamerovým systémem.
Provozovatel: OP Městys Jedovnice.

Adresa e-podatelny:
Úřad městyse Jedovnice: podatelna@jedovnice.cz
Stavební úřad městyse Jedovnice: podatelna.su@jedovnice.cz

Datová schránka: 5scbdu2
Bankovní spojení městyse: KB Blansko, č.ú. 927631/0100

Pozici pověřence pro ochranu osobních údajů zastává firma SEID, s. r. o., zastoupena Ing. Milanem Seidlerem,
Nížkovice 142, 684 01 Nížkovice, e-mail: milan.seidler@seid.cz, tel.: 724 094 634.

Poruchy na veřejném osvětlení se hlásí na tel.: 602 753 478.
Poruchy na rozvodu kabelové televize se hlásí na tel.: 723 205 622.
Policie městyse - mob.: 723 204 979, popř. tel.: 516 528 220. 
V případě nedostupnosti volejte státní policii - tel. č. 158. !!!

PŘÍZEMÍ

Podatelna ÚM, poplatky, zástup matriky a evidence obyvatel, kultura, školství,
placení inzerce do Jedovnického infokanálu a dvouměsíčníku Informace z Jedovnic, dveře č. 1
referent: Božena Ševčíková
tel.: 516 528 213, 723 247 641 
e-mail: kultura@jedovnice.cz

Poplatky: městys Jedovnice tímto informuje daňové subjekty, že orgány městyse, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu § 69 a násl. daňového řádu, a proto neposkytují službu daňových informačních schránek.

Matrika a evidence obyvatel, dveře č. 2 matrikářka: Tereza Gottwaldová
tel.: 516 528 218, 724 322 572 
e-mail: matrika@jedovnice.cz

Referent - životní prostředí a odpady, místní komunikace, dveře č. 4 Luděk Křetínský
tel.: 516 528 216, 602 753 478
e-mail: referent@jedovnice.cz

Majetek - dveře č. 5 - Olga Keprtová
telefon: 516 528 214, 516 528 211, 723 206 849 
e-mail: majetek@jedovnice.cz

Policie městyse - dveře č. 11 - úřední hodiny jen středa 13 - 17 hod.
Luděk Kolář - velitel, Ivo Hudec - strážník, Josef Zouhar - strážník
tel.: 516 528 220, mob.: 723 204 979 
v případě nedostupnosti volejte státní policii - tel. č. 158 !!!
e-mail: policie@jedovnice.cz

Redakce Jedovnického infokanálu, dveře č. 12 Ing. Josef Matuška 
externě, z toho plyne nepravidelně
tel.: 516 528 219, v běžné pracovní době ale volejte 516 528 213!
mob.: 773 528 219 po 14:00 h
e-mail: infokanal@jedovnice.cz

I. PATRO

Starosta městyse, dveře č. 23 Ing. Jaroslav Šíbl
výkon činnosti sociálně-právní ochrany dětí - bližší informace najdete v dokumentu ve Wordu zde.
tel.: 516 528 215, 724 186 338
e-mail: starosta@jedovnice.cz

Místostarosta městyse, dveře č. 19 - úřední hodiny: středa 14:30 - 17:00 hod.
Ing. Mgr. Jan Fránek - tel.: 606 035 262
e-mail: mistostarosta@jedovnice.cz

Tajemnice ÚM, dveře č. 24 Ing. Marta Tesařová
tel.: 516 528 221, 606 760 194 
e-mail: tajemnice@jedovnice.czpodatelna@jedovnice.cz

Stavební úřad, dveře č. 18
telefon: 516 528 212 
vedoucí: Lenka Pavlíčková, tel.: 724 324 565; e-mail: su@jedovnice.cz  
referent: Ing. arch. Magdalena Jakůbková, tel.: 724 186 389; e-mail: su.referent1@jedovnice.cz
referent: Ing. Dagmar Holasová, tel.: 602 320 086; e-mail: su.referent2@jedovnice.cz

Vedoucí ekonomického odboru, dveře č. 17 Ing. Veronika Průchová
telefon: 516 528 217, 606 760 195 
e-mail: ekonom@jedovnice.cz


Knihovna a turistické informační centrum + poruchy KTV - Havlíčkovo nám. 311.
Vlastní webové stránky včetně otevírací doby najdete
zde.
tel.: 723 205 622
e-mail: knihovna@jedovnice.cz


Dům s pečovatelskou službou - Zahradní 699

a) sociální pracovnice Mgr. Kateřina Kouřilová Kopečná
tel.: 516 442 245, 777 362 200, e-mail: dps@jedovnice.cz

b) pečovatelky
tel.: 516 442 245, 724 775 480, 728 296 647, 724 319 797, e-mail: pecovatelky@jedovnice.cz


Dvouměsíčník Informace z Jedovnic (tiskovina) - kontakt

Kalendář

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - Březina, TS Táborská, k.ú. Březina u Křtin
Výpis z usnesení ze 45. schůze rady městyse konané dne 7. 9. 2021
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse konané dne 21.9.2021
Oznámení o svolání 1. zasedání OVK

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík