Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Stezka pro chodce a cyklisty v úseku Jedovnice - Krasová

Název projektu: Stezka pro chodce a cyklisty v úseku Jedovnice - Krasová

reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014261

Předmětem projektu je výstavba nové smíšené cyklostezky pro pěší a pro cyklisty mezi obcemi Jedovnice a Krasová. Nově vybudovaná cyklostezka o celkové délce 1263 metrů zajistí obyvatelům obou obcí, návštěvníkům i případným turistům bezpečný přesun mezi zmíněnými obcemi.

Maximální způsobilé výdaje projektu: 10 045 000 Kč.

Maximální výše dotace: 9 542 750 Kč.

Realizace projektu: 2021/2022.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


 

Kalendář

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb.
Návrh rozpočtu výdajů na rok 2023
Návrh rozpočtu příjmů na rok 2023
Stanovení počtu a sídel volebních okrsků
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 13.12.2022 - Odběratelské trafostanice Jedovnice - Vodárna

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík