Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Aktuality vkládá redakce infokanálu v pondělí podvečer tak, aby byly připraveny na 18:00 hod.

30. Jedovnický jarmark

se uskuteční v sobotu 23. listopadu 2019 od 7:30 do 16:00 hod. v KD v Jedovnicích.

Viz plakát.

Kalendář

Záměr směny pozemků v souladu s GP číslo 1515 - 10018/2019
Výpis z usnesení ze 17. schůze rady městyse konané dne 5. 11. 2019
Výpis z usnesení z 9. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 24. 10. 2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse
Záměr pronájmu pozemku p. č. 980

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík