Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Aktuality vkládá redakce infokanálu v podvečer tak, aby byly připraveny na 18:00 hod.

Platba poplatků za rok 2023

Od 13. března 2023 se budou vybírat poplatky za rok 2023, a to vždy v pondělí a ve středu 08:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00 hod. V úterý, ve čtvrtek a v pátek se poplatky nevybírají!

Poplatek za psa – dle sazby - splatný do 30. září 2023. Při platbě prosím předložit číslo čipu.

Poplatek za odpad 800 Kč na osobu a rok – splatný do 30. září 2023.

Poplatek za KTV – 1000 Kč za rok - splatný do 30. září 2023.

Při platbě převodem na účet městyse 927631/0100 je nutno dodržet správný variabilní symbol, o který můžete napsat na e-mail poplatky@jedovnice.cz nebo zavolat na tel.: 516 528 213, 723 247 641.

Bc. Monika Plíšková, referent poplatků, kultury a školství ÚM Jedovnice

Kalendář

Veřejná vyhláška - seznámení s podklady rozhodnutí na stavbu: „Senetářov - obnova NN, u Hřiště" v k.ú. Senetářov
Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb.
Veřejná vyhláška - Informace o podaném návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy - Fotovoltaické panely na objektu tiskárny POINT v k.ú. Jedovnice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - Pionýr
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - Římskokatolická farnost

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK