Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

VIDEOŽURNÁL ON-LINE

Jedovnický videožunál je na Youtube ukládán týden po odvysílání na Jedovnickém infokanále. Na jeho vložení na www upozorňujeme v aktualitách na hlavní straně.

Blanenský videožurnál můžete na www sledovat zde.

Zvolte si Jedovnický videožurnál, který chcete sledovat:

JEDOVNICKÝ VIDEOŽURNÁL KVĚTEN 2023

Délka cca 55 minut. Obsahuje 13 příspěvků.
Obsah videožurnálu je uveden v jeho úvodních titulcích.


ARCHIVNÍ JEDOVNICKÝ VIDEOŽURNÁL KVĚTEN 2000

Délka cca 50 minut. Obsahuje 13 příspěvků.


ARCHIVNÍ JEDOVNICKÝ VIDEOŽURNÁL DUBEN 2000

Délka cca 30 minut. Obsahuje 14 příspěvků.


JEDOVNICKÝ VIDEOŽURNÁL DUBEN 2023

Délka cca 65 minut. Obsahuje 12 příspěvků a přídavek.
Obsah videožurnálu je uveden v jeho úvodních titulcích.


SESTŘIH JEDOVNICKÝCH VIDEOŽURNÁLŮ 9-12/2022

Délka cca 45 minut. Zachycuje akce konané v druhé polovině roku 2022.


ARCHIVNÍ JEDOVNICKÝ VIDEOŽURNÁL BŘEZEN 2000

Délka cca 45 minut. Obsahuje 14 příspěvků.


JEDOVNICKÝ VIDEOŽURNÁL BŘEZEN 2023

Délka cca 55 minut. Obsahuje 13 příspěvků.
Obsah videožurnálu je uveden v jeho úvodních titulcích.


JEDOVNICKÝ VIDEOŽURNÁL ÚNOR 2023 + ARCHIV ÚNOR 2000

Délka cca 85 minut. Obsahuje 11 příspěvků, 1 přídavek a archivní videokazetu - Jedovnický videožurnál únor 2000.
Obsah videožurnálu je uveden v jeho úvodních titulcích.


JEDOVNICKÝ VIDEOŽURNÁL LEDEN 2023

Délka cca 85 minut. Obsahuje 6 příspěvků a 2 přídavky.
Obsah videožurnálu je uveden v jeho úvodních titulcích.


Starší videožurnály najdete na YouTube zde.


Provozovatelem informačního kanálu  je společnost 3C spol. s r. o.,
sídlo Myslivní 21, Brno, PSČ 614 00, IČO: 005328819. 
Adresa pro doručování: Myslivní 21, Brno PSČ 614 00, kontakt: tel. 547 382 474, E-mail  tvtechnika@seznam.cz
Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

 

Kalendář

Veřejná vyhláška - seznámení s podklady rozhodnutí na stavbu: „Senetářov - obnova NN, u Hřiště" v k.ú. Senetářov
Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb.
Veřejná vyhláška - Informace o podaném návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy - Fotovoltaické panely na objektu tiskárny POINT v k.ú. Jedovnice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - Pionýr
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - Římskokatolická farnost

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK