Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Jedovnický zpravodaj v PDF

Jednou za dva měsíce vychází tištěný Jedovnický zpravodaj, černobílý časopis formátu A5. Obsahuje informace z rady a zastupitelstva a jejich usnesení, informace z Úřadu městyse Jedovnice, dále příspěvky k historii obce, pozvánky na kulturní a sportovní akce, informace o činnosti místních škol i dalších organizací a spolků. Občané mohou do JZ zaslat příspěvky, které se týkají života v Jedovnicích (např. zajímavý postřeh, vzpomínka, poděkování apod.). Lze sem zadat i placenou inzerci.

Nebudou zveřejňovány příspěvky:

  • anonymní
  • týkající se soukromých sporů, které nesouvisejí s obecní tématikou
  • vulgární nebo urážlivé.

Podrobná Pravidla pro vydávání Jedovnického zpravodaje včetně ceníku inzerce najdete zde.

Všechny příspěvky je nutno zaslat do termínu uzávěrky. Datum uzávěrky je vždy uvedeno v tiráži předchozího čísla a zveřejňuje se také na webových stránkách obce a v Textžurnále.

Adresa redakce: Knihovna Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 311, 679 06 Jedovnice, e-mail: zpravodaj@jedovnice.cz, tel.: 723 205 622.

Šéfredaktorka: Michaela Doleželová (knihovnice), zástupkyně šéfredaktorky: Soňa Plchová

Příspěvky je možno zasílat ve Wordu (*.doc, *.docx) na e-mail zpravodaj@jedovnice.cz (případně osobně předat v písemné podobě na podatelně úřadu nebo v místní knihovně). Fotografie nevkládejte do Wordu, ale zasílejte jako přílohu e-mailu (*.jpg).

Placenou inzerci přijímá Bc. Monika Plíšková, referentka poplatků a školství ÚM Jedovnice, tel.: 516 528 213, e-mail poplatky@jedovnice.cz.

Kalendář

Veřejná vyhláška - seznámení s podklady rozhodnutí na stavbu: „Senetářov - obnova NN, u Hřiště" v k.ú. Senetářov
Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb.
Veřejná vyhláška - Informace o podaném návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy - Fotovoltaické panely na objektu tiskárny POINT v k.ú. Jedovnice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - Pionýr
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - Římskokatolická farnost

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK