Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Dvouměsíčník Informace z Jedovnic v PDF (tiskovina)

Pravidla pro uveřejňování článků v Informacích z Jedovnic:

  • Příspěvky do Informací z Jedovnic obsahují sdělení úřadů, škol, organizací a spolků, budou uveřejněny pouze slušné, ověřené a podnětné články, které na nikoho neútočí.
  • V případě sporu o zveřejnění rozhodne do třech dnů rada městyse.
  • Všechny zprávy se podávají v termínu uzávěrky, kterou určuje redaktor.

Jednou za dva měsíce vychází tištěné Informace z Jedovnic, černobílý časopis formátu A5. Kromě zpráv úřadu obsahuje i usnesení rady a zastupitelstva, dále příspěvky k historii obce, pozvánky na kulturní a sportovní akce, informace o činnosti místních škol i dalších spolků a organizací.
Lze sem zadat i placenou inzerci.

Adresa redakce: Havlíčkovo nám. č. 71, 679 06 Jedovnice, e-mail: zpravodaj@jedovnice.cz.

Odpovědná osoba: knihovnice Michaela Doleželová, tel.: 516 442 284, 723 205 622.

Příspěvky je možno zasílat ve Wordu (*.doc, *.docx) na e-mail zpravodaj@jedovnice.cz nebo osobně předat v písemné podobě na podatelně úřadu nebo v místní knihovně.

Placenou inzerci přijímá paní Božena Ševčíková, kulturní referentka ÚM Jedovnice, e-mail kultura@jedovnice.cz, tel.: 516 528 213.

Kalendář

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14.10.2022
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Výpis z usnesení ze 22. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 13. 9. 2022
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2022
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík