Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Dvouměsíčník Informace z Jedovnic v PDF (tiskovina)

Pravidla pro uveřejňování článků v Informacích z Jedovnic:

  • Příspěvky do Informací z Jedovnic obsahují sdělení úřadů, škol, organizací a spolků, budou uveřejněny pouze slušné, ověřené a podnětné články, které na nikoho neútočí.
  • V případě sporu o zveřejnění rozhodne do třech dnů rada městyse.
  • Všechny zprávy se podávají v termínu uzávěrky, kterou určuje redaktor.

Jednou za dva měsíce vychází tištěné Informace z Jedovnic, černobílý časopis formátu A5. Kromě zpráv úřadu obsahuje i usnesení rady a zastupitelstva, dále příspěvky k historii obce, pozvánky na kulturní a sportovní akce, informace o činnosti místních škol i dalších spolků a organizací.
Lze sem zadat i placenou inzerci.

Adresa redakce: Havlíčkovo nám. č. 71, 679 06 Jedovnice, e-mail: zpravodaj@jedovnice.cz.

Odpovědná osoba: knihovnice Michaela Doleželová, tel.: 516 442 284, 723 205 622.

Příspěvky je možno zasílat ve Wordu (*.doc, *.docx) na e-mail zpravodaj@jedovnice.cz nebo osobně předat v písemné podobě na podatelně úřadu nebo v místní knihovně.

Placenou inzerci přijímá Bc. Monika Plíšková, referentka kultury, poplatků a školství ÚM Jedovnice, tel.: 516 528 213, e-mail: poplatky@jedovnice.cz.

Kalendář

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2023
Návrh rozpočtu příjmů na rok 2023
Stanovení počtu a sídel volebních okrsků
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 13.12.2022 - Odběratelské trafostanice Jedovnice - Vodárna
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 13.12.2022- Trafostanice Jedovnice - ČOV a čistička mobilní, č.p. 673

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík