Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Textžurnál na KTV

Nový ceník placené reklamy na JIK a www městyse

Součástí nově schválených Pravidel Jedovnického infokanálu je i nový ceník placené reklamy. Ceny jsou níže uvedeny včetně DPH.
a) 1 TV stránka v Jedovnickém textužnálu stojí 250 za 3 – 7 dnů nebo 125 Kč do 2 dnů.
b)případě požadavku na souběžné zveřejnění i na webových stránkách městyse pak dvojnásobek.
c) Každá započatá minuta dodaného hotového reklamního videa do Jedovnického videožurnálu stojí 250 Kč.


Textžurnál je textová smyčka, která je vysílána v jedovnickém kabelovém rozvodu na kanále č.  E27, který je vyhrazen pro Jedovnický infokanál. Textžurnál obsahuje rubriky: Placená reklama, Inzerce, Úřední deska, Zprávy z radnice, Oznámení, Kultura, Školní okénko, Smuteční oznámení, Sport, někdy i Fotoseriál. 

Vysílání probíhá denně od 18:00 do 10:00 hod následujícího dne. Hlavní aktualizace je provedena v pondělí v 18:00 hod., vedlejší pak ve čtvrtek rovněž od 18:00 hod. Denně jsou zařazovány aktuality (ztráty a nálezy, výpadky el. sítě nebo vodovodu, mimořádné informace). 


Inzeráty, oznámení nebo příspěvky můžete dodat:

  • nejlépe E-mailem na infokanal@jedovnice.cz a to přímo v těle zprávy nebo jako přílohu ve Wordu. E-maily většinou čteme odpoledne a odpovídáme na ně potvrzením o přijetí
  • telefonátem v běžné pracovní době na 516 528 213, kde vedoucí oddělení školství a kultury paní Bc. Monika Plíšková zprávu zaznamená a předá ji do redakce
  • u Bc. Moniky Plíškové v přízemí vpravo na úřadu městyse, pokud chcete zprávu předat osobně
  • do spony na dveřích redakce, která sídlí v přízemí úřadu městyse vlevo /dv. č. 12/, pokud osobní předání není nutné. Za dobu fungování infokanálu se odtud zatím nikdy nic neztratilo.

Zprávy je nejlépe dodat e-mailem na již uvedenou adresu infokanal@jedovnice.cz. Každou doručenou zprávu potvrzujeme, takže máte jistotu, že byla zveřejněna.

Pravidla pro uveřejňování článků na Infokanále:

  • Mimo sdělení úřadů, škol, organizací a spolků budou od občanů uveřejněny pouze slušné, ověřené a podnětné články, které na nikoho neútočí.
  • Rozsah článků od občanů – max. 1 TV stránka textu + max. 2 TV stránky fotek týdně.
  • V případě sporu o zveřejnění rozhodne do druhého dne rada městyse.
  • Všechny zprávy se podávají na Infokanál den před požadovaným večerním zveřejněním, v 18:00 hod. v neodkladném případě do 14:00 hod. téhož dne.


Textžurnál a Videožurnál připravuje redakce Jedovnického infokanálu, která sídlí na úřadě městyse v přízemí vlevo (dv. č.12). Redakce pracuje externě, tj. nepravidelně a mimo běžnou pracovní dobu. Kontaktovat ji můžete nejlépe E-mailem infokanal@jedovnice.cz - emaily čteme až odpoledne. Během běžné pracovní doby může volat 516 528 213 – Bc. Monika Plíšková. Vedoucím redakce je Ing. Josef Matuška.


Provozovatelem informačního kanálu je společnost 3C spol. s r. o.,
sídlo Myslivní 21, Brno, PSČ 614 00, IČO: 005328819. 
Adresa pro doručování: Myslivní 21, Brno PSČ 614 00, kontakt: tel. 547 382 474, E-mail tvtechnika@seznam.cz
Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Kalendář

Veřejná vyhláška - seznámení s podklady rozhodnutí na stavbu: „Senetářov - obnova NN, u Hřiště" v k.ú. Senetářov
Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb.
Veřejná vyhláška - Informace o podaném návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy - Fotovoltaické panely na objektu tiskárny POINT v k.ú. Jedovnice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - Pionýr
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - Římskokatolická farnost

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK