Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Textžurnál na KTV

Textžurnál je textová smyčka, která je vysílána v jedovnickém kabelovém rozvodu na kanále č.  E27, který je vyhrazen pro Jedovnický infokanál. Textžurnál obsahuje rubriky: Placená reklama, Inzerce, Úřední deska, Zprávy z radnice, Oznámení, Kultura, Školní okénko, Smuteční oznámení, Sport, někdy i Fotoseriál. 

Vysílání probíhá denně od 18:00 do 10:00 hod následujícího dne. Hlavní aktualizace je provedena v pondělí v 18:00 hod., vedlejší pak ve čtvrtek rovněž od 18:00 hod. Denně jsou zařazovány aktuality (ztráty a nálezy, výpadky el. sítě nebo vodovodu, mimořádné informace). 


Inzeráty, oznámení nebo příspěvky můžete dodat:

  • nejlépe E-mailem na infokanal@jedovnice.cz a to přímo v těle zprávy nebo jako přílohu ve Wordu. E-maily většinou čteme odpoledne a odpovídáme na ně potvrzením o přijetí
  • telefonátem v běžné pracovní době na 516 528 213, kde vedoucí oddělení školství a kultury paní Božena Ševčíková zprávu zaznamená a předá ji do redakce
  • u paní Boženy Ševčíkové v přízemí vpravo na úřadu městyse, pokud chcete zprávu předat osobně
  • do spony na dveřích redakce, která sídlí v přízemí úřadu městyse vlevo /dv. č. 12/, pokud osobní předání není nutné. Za dobu fungování infokanálu se odtud zatím nikdy nic neztratilo.

Zprávy je nejlépe dodat e-mailem na již uvedenou adresu infokanal@jedovnice.cz. Každou doručenou zprávu potvrzujeme, takže máte jistotu, že byla zveřejněna.

Pravidla pro uveřejňování článků na Infokanále:

  • Mimo sdělení úřadů, škol, organizací a spolků budou od občanů uveřejněny pouze slušné, ověřené a podnětné články, které na nikoho neútočí.
  • Rozsah článků od občanů – max. 1 TV stránka textu + max. 2 TV stránky fotek týdně.
  • V případě sporu o zveřejnění rozhodne do druhého dne rada městyse.
  • Všechny zprávy se podávají na Infokanál den před požadovaným večerním zveřejněním, v 18:00 hod. v neodkladném případě do 14:00 hod. téhož dne.

Ceník placené reklamy:

Cena včetně DPH za 1 TV stránku v textžurnálu: 121 Kč na týden nebo 61 Kč na 3 dny.
Videožurnál: každá započatá minuta dodaného videa 242 Kč. Hotové video musí být dodáno v rozlišení 1920x1080, snímková frekvence 50p, respektive 50i.


Textžurnál a Videožurnál připravuje redakce Jedovnického infokanálu, která sídlí na úřadě městyse v přízemí vlevo (dv. č.12). Redakce pracuje externě, tj. nepravidelně a mimo běžnou pracovní dobu. Kontaktovat ji můžete nejlépe E-mailem infokanal@jedovnice.cz - emaily čteme až odpoledne. Během běžné pracovní doby může volat 516 528 213 – paní Božena Ševčíková. Vedoucím redakce je Ing. Josef Matuška.


Provozovatelem informačního kanálu je společnost 3C spol. s r. o.,
sídlo Myslivní 21, Brno, PSČ 614 00, IČO: 005328819. 
Adresa pro doručování: Myslivní 21, Brno PSČ 614 00, kontakt: tel. 547 382 474, E-mail tvtechnika@seznam.cz
Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Kalendář

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14.10.2022
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Výpis z usnesení ze 22. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 13. 9. 2022
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2022
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík