Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Sdělení úřadu

Úřad městyse Jedovnice rozšíří úřední hodiny

od pondělí 15. února 2021 na pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod. v návaznosti na usnesení vlády č. 128 o přijetí krizového opatření ze dne 14. února 2021. Upřednostňován zůstává i nadále písemný, elektronický či telefonický kontakt. Platba poplatků je upřednostňována bezhotovostně, v hotovosti budou poplatky vybírány výhradně v úřední hodiny.

Městský úřad Blansko rozšíří úřední hodiny

od pondělí 15. února 2021. Budovy úřadu budou bez omezení přístupné veřejnosti vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hod. Mimo tyto dny si zájemci mohou sjednat individuální schůzky pomocí rezervačního systému. V něm se mohou objednat na konkrétní termín návštěvy i pro úřední dny, v nich lze ale přijít také bez objednání.

Platba poplatků na rok 2021

Z důvodu stále setrvávajících opatření ohledně COVID-19 je možná úhrada poplatků za rok 2021 jen převodem na účet při dodržení variabilních symbolů a částek dle minulého období. Splatnost je 30. 9. Případně dotazy volejte na tel.: 516 528 213 nebo 723 247 641, pište na kultura@jedovnice.cz. Platbu v hotovosti na pokladně oznámíme po uvolnění vládních opatření.

K zamyšlení

Tento týden opět někteří nezodpovědní občané maximálně ztížili firmě vývoz komunálního odpadu. Viz více.

Nabídka zaměstnání - Městys Jedovnice

hledá zaměstnance na hlavní pracovní poměr na pracovní pozici referent stavebního odboru. Způsob, termín a místo nástupu - pracovní poměr na dobu neurčitou s nástupem od 1. 6. 2021. Lhůta pro podání písemné žádosti - pátek 5. 2. 2021 do 11:00 hod. Celé znění výběrového řízení najdete ve „více“.

Oznámení svozové firmy

Vzhledem k tomu, že na přelomu roku následovaly dva liché týdny za sebou (53. a 1.), mění se svozy komunálního odpadu ze sudých na liché a obráceně. Jedná se o formální změnu, prakticky se nic nemění a dosavadní týdenní cyklus vyvezeno/volno navazuje plynule dál.

Provoz úřadu městyse koncem roku

Úřad městyse bude od úterý 22. 12. 2020 do konce roku uzavřen. Provoz v režimu nouzového stavu bude obnoven od pondělí 4. 1. 2021. Knihovna bude uzavřena od pondělí 21. 12. 2020 do 4. 1. 2021.

Provoz sběrného dvora koncem roku

Sběrný dvůr bude mít letos naposledy otevřeno 22. 12. 2020. V roce 2021 bude otevřeno 2. 1. S okamžitou platností nelze vzhledem k zimnímu období na sběrný dvůr ukládat stavební suť.

Přání úřadu městyse

Viz foto.

Pasport místních komunikací městysu Jedovnice

byl na www.jedovnice.cz vložen do sekce Plánované projekty.

Sdělení pro občany bydlící na ul. Hybešova

Dne 4. 12. 2020 bude z důvodu havárie kanalizace omezena průjezdnost na ul. Hybešova u rodinného domu č.p. 151. Řidiče vozidel žádáme o opatrnost a ohledupnost při průjezdu kolem místa opravy. Pokud je to možné využíjte k příjezdu a odjezdu ul. K Propadání.

Stránky

Kalendář

Veřejná vyhláška - seznámení s podklady rozhodnutí na stavbu: „Senetářov - obnova NN, u Hřiště" v k.ú. Senetářov
Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb.
Veřejná vyhláška - Informace o podaném návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy - Fotovoltaické panely na objektu tiskárny POINT v k.ú. Jedovnice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - Pionýr
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - Římskokatolická farnost

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK