Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Sdělení úřadu

Upozorňujeme občany,

že dle platné obecní vyhlášky lze pálit suchou! trávu do 19:00 hod., a to tak, aby doutnající a hořící zbytky neobtěžovaly spoluobčany.

Uzavírka ulice Podhájí v úterý 8. 6. - ke školám nutno jezdit přes Habeš

Zítra - v úterý 8. 6. 2021 - bude z důvodu provizorní opravy povrchu uzavřena ulice Podhájí od mostku po zatáčku u vinotéky.
Objízdná trasa na Větřák a ke školám povede v tento den od benzinové stanice přes ulici Habeš.
Celková rekonstrukce této ulice včetně nové opěrné zdi je plánována na příští rok.

Oprava ulice Podhájí v úseku „mostek“ – „zatáčka“

byla naplánována na tento týden. Vzhledem k nepřízni počasí ale musí být odložena.

Omezení délky parkování v dolní části náměstí

Vzhledem k nedostatku parkovacích míst v dolní části náměstí, byla parkoviště před prodejnou Hruška a před zdravotním střediskem vyhrazena pro krátkodobé stání, tedy s využitím parkovacích hodin. Údaj o příjezdu lze případně napsat i na lístek. Pro delší parkování je určeno parkoviště před KD, které je nedaleko a je rovněž bez parkovacího poplatku.

Sčítání 2021 končí v úterý 11. 5. 2021!

Do 11. 5. 2021 má každý možnost sečíst se jednoduše a bezpečně online prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře na internetu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Podrobnosti na https://scitani.cz/.

Upozornění pro rodiče narozených dětí

Pokud budete mít zájem, aby Vaše „děťátko“ bylo pozváno na slavnostní vítání nových občánků, dostavte se prosím na Úřad městyse Jedovnice, kde vyplníte přihlášku na tuto akci nebo využijte níže uvedený dokument z www stránek městyse. Viz více.

Jarní úklid Jedovnic

Kulturně spolková komise a komise životního prostředí vás zve na „Jarní úklid Jedovnic“. Zaměříme se na sběr odpadků na různých vytipovaných místech naší obce. Úklid bude ve dvou termínech: úterý 4. 5. 2021 - sraz v 17:00 hod. u kulturního domu, sobota 8. 5. 2021 - sraz v 9:00 hod. u kulturního domu. K dispozici budou pytle na odpad, ochranné rukavice a drobné občerstvení. Předem děkujeme všem pomocníkům.

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

zveřejnil na úřední desce městyse Jedovnice informace pro nahlížení do Hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitých věcí na rok 2021.

Sběrný dvůr bude uzavřen

v sobotu 1. 5. a 8. 5. 2021 (státní svátek).

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva

městyse, které se koná v úterý 20. dubna 2021 v 18:00 hodin z důvodu krizových opatření v sále kulturního domu. Všichni účastníci veřejného zasedání musí dodržovat platná hygienická opatření. Program viz více.

Strojové čištění všech místních komunikací

na k. ú. Jedovnice bude v naší obci prováděno ve dnech 2. dubna (pátek) a 3. dubna 2021 (sobota). Žádáme občany, aby v uvedené dny svá vozidla z těchto
komunikací odstavili.

Oznámení Českého statistického úřadu

ze dne 9. 2. 2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR. Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Viz dokument ve více. Podrobnosti na https://scitani.cz/.

Smuteční oznámení

jsou na infokanále a také na webových stránkách městyse zveřejněna, pokud je redakce může převzít (přepsat) z nástěnky na radnici nebo jsou zaslána elektronicky na mail infokanal@jedovnice.cz. Pokud nejsou doručena na radnici fyzicky či elektroniky, nemohou být pochopitelně zveřejněna ani na infokanále, ani na www. I v době uzavření úřadu městyse lze NONSTOP využít poštovní schránku, která se nachází pod elektronickou úřední deskou, tedy vlevo od vchodu do radnice.

Starosta obce ruší zasedání zastupitelstva městyse

Jedovnice, které se mělo konat dnes - v úterý 9. března v 18 hod. v kinosále KD, protože by vzhledem k vysoké absenci členů zastupitelstva nebylo usnášeníschopné.

Úřad městyse Jedovnice rozšíří úřední hodiny

od pondělí 15. února 2021 na pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod. v návaznosti na usnesení vlády č. 128 o přijetí krizového opatření ze dne 14. února 2021. Upřednostňován zůstává i nadále písemný, elektronický či telefonický kontakt. Platba poplatků je upřednostňována bezhotovostně, v hotovosti budou poplatky vybírány výhradně v úřední hodiny.

Stránky

Kalendář

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Nařízení městyse Jedovnice č. 1/2023 o stání vozidel v městysi Jedovnice
Záměr pronájmu parcel pro parkování motorových vozidel v době výlovu rybníka Olšovce v roce 2023
Záměr výpůjčky nebytových prostor v druhém nadzemím podlaží budovy Havlíčkovo náměstí č.p. 44
Výpis z usnesení z 11. schůze rady městyse konané dne 16. 5. 2023
Veřejná vyhláška - dodatečné povolení stavby: "Větrný zdroj pro RD č.p. 257" k.ú. Kotvrdovice

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK