Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Sdělení úřadu

Nové přímé telefonní číslo tajemnice ÚM

na pevnou linku je 516 528 221.

V ulici Legionářská budou probíhat práce

na úpravě překopů a dešťové kanalizace v týdnu od 13. 9. do 19. 9. 2020. Průjezd komunikací bude zásadně omezen!

Rekonstrukce povrchu komunikace

ul. Nad Rybníkem bude probíhat v průběhu měsíce září 2020. Žádáme majitele nemovitostí na dotčené ulici o omezení vjezdu motorových vozidel na míru nezbytně nutnou. Vozidla prosím parkujte na obecních parkovištích. ÚM Jedovnice

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

pronájmu nebytových prostor pravé části přízemí budovy Havlíčkovo nám. 44 která je součástí pozemku p. č. 292/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jedovnice. Viz více.

Uzavření úřadu městyse

Ve středu 2. 9. 2020 bude úřad městyse od 14:30 hod. z provozních důvodů uzavřen.

Nalezeny klíče

Dne 18. 8. 2020 byl na Úřad městyse Jedovnice odevzdán nalezený svazek klíčů - 2 ks (1x fab, 1x dozický). Klíče nalezeny začátkem měsíce srpna 2020 u hřbitova v Jedovnicích. Uloženo na OP, tel. 723 204 979.

Hledá se pracovník na úklid WC

Úřad městyse Jedovnice přijme pracovníka
na dohodu o provedení práce na úklid veřejných toalet na zastávce. Vhodné i pro důchodce a ženy na rodičovské dovolené. Nástup ihned. Bližší informace podá Ing. Jaroslav Šíbl - tel.: 516 528 215, 724 186 338,
e-mail: starosta@jedovnice.cz.

Záměr pronajmout tenisové kurty

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 977/1 o výměře cca 1 155 m2 (tenisové kurty). Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 14. 08. 2020 do 11:00 hod. Podrobnosti na úřední desce nebo viz více.

Omezení provozu na komunikaci u ZŠ

Městys Jedovnice upozorňuje občany v lokalitě ulice Nad Rybníkem, že dne 9. 7. bude z důvodu probíhajících stavebních prací omezen průjezd staveništěm okolo ZŠ. V pátek 10. 7. 2020 bude průjezd zcela uzavřen. Bližší informace podají zástupci stavby přímo na staveništi.

Platba poplatků v hotovosti

Od středy 1. 7. 2020 je možné platit všechny poplatky (včetně hrobů) v hotovosti na úřadě městyse a to vždy jen v pondělí a ve středu 8:00 - 11:30 hod. a 12:00 - 17:00 hod.

Stránky

Kalendář

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14.10.2022
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Výpis z usnesení ze 22. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 13. 9. 2022
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2022
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík