Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Sdělení úřadu

Nové telefonní číslo na sběrný dvůr odpadů

Jedovnice je 773 757 647.

Změny k úhradě poplatků na rok 2020

Upozorňujeme poplatníky, aby do středy 22. 1. 2020 nahlásili u paní Ševčíkové veškeré změny k úhradě poplatků na rok 2020 a na nové čipování psů. Viz více.

Požadavky na rozpočet městyse 2020 a vyúčtování dotací 2019

- formulář pro vyúčtování dotace obdržené z rozpočtu městyse roku 2019. Ten se odevzdává již do pondělí 9. prosince 2019! Termín nutno dodržet.
- formuláře na žádost o příspěvek z rozpočtu městyse na rok 2020. Uzávěrka těchto žádostí je ve středu 8. ledna 2020. Všechny formuláře jsou k dispozici elektronicky v sekci „Rozpočet městyse“. V tištěné podobě je lze obdržet u paní tajemnice na ÚM.

Provoz úřadu městyse koncem roku

Pokladna pro platby v hotovosti otevřena do středy 18. 12. 2019. Úřad městyse a stavební úřad budou od pátku 20. 12. 2019 do středy 1. 1. 2020 (včetně) uzavřeny. Knihovna bude uzavřena od pondělí 23. 12. 2019 do středy 1. 1. 2020 (včetně). Provoz obecní policie městyse bude nezměněn. 

Přání úřadu městyse

Zaměstnanci městyse přejí všem občanům vánoční svátky plné pokoje, radosti a rodinné pohody. A v novém roce 2020 zdraví, štěstí a mnoho úspěchů.

Nový Jedovnický zpravodaj (11+12 / 2019)

je už dostupný v sekci Jedovnický zpravodaj. Tištěné zpravodaje budou dodány a následně rozneseny do schránek během několika dnů.

Povinné čipování psů

Podle novely zákona č.166/1999 Sb. o veterinární péči bude s účinností od 1. ledna 2020 na každého nenačipovaného psa nahlíženo jako na psa nenaočkovaného proti vzteklině, a to i v případě, když má tento pes v očkovacím průkazu záznam o provedeném očkování proti vzteklině. Viz více.

Pravidelný svoz bioodpadu

ze zahrádek pomocí velkoobjemových kontejnerů bude prováděn v pravidelných intervalech.
Termíny a místa odvozů viz více.

Poslední přistavení kontejnerů na zelený odpad

proběhne ve čtvrtek 21. listopadu 2019. Vyvezeny budou v pátek v 8:00 hod. O termínech přistavení v roce 2020 budete informování na jaře.

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

směny pozemků v souladu s GP číslo 1515 - 10018/2019, nově vzniklý pozemek p. č. 2456/75 o výměře 82 m2 s nově vzniklým pozemkem p. č. 2456/74 o výměře 167 m2.

Z důvodu poruchy na vozidle svozové firmy

bude komunální odpad vyvezen zítra v dopoledních hodinách.

Pomozte v pátrání!

Minulý týden mezi úterkem a pátkem došlo k odcizení sochy – těla Krista z nedávno rekonstruovaného kříže
u sjezdu k bývalé jedovnické pile, směr Křtiny.

Kontejner na zelený odpad na ulici Legionářské

bude letos naposledy u dětského hřiště umístěn od úterý 29. 10. od 9:00 hod. do středy 30. 10. 2019 do 8:00 hod.

Poděkování za pohodový průběh výlovu Olšovce

patří i společnosti Kordis, která posílila autobusové spoje IDS JMK jak od Blanska a Brna, tak Vyškova.

Výlov Olšovce 2019 je za námi.

Děkujeme všem, kteří svou tolerancí přispěli k jeho klidnému průběhu. Děkujeme všem, kteří si namísto troubení dávali přednost při výjezdu z vedlejších ulic nebo při odbočování vlevo. Děkujeme i všem, kteří vyslechli výzvu pořadatelů a navštívili rybolov v neděli místo tradičně velmi „intenzivní“ soboty. Užili si rybolov v naprostém klidu a mohou potvrdit, že ryb je dostatek jak na nedělní dopoledne, tak nedělní odpoledne. Děkujeme!

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

uzavřít dodatek na změnu délky platnosti nájemní smlouvy uzavřené dne 18. 4. 2018 na pronájem části pozemku p. č. 2112/1 o výměře cca 1 375 m2 v k. ú. Jedovnice.

Nový Jedovnický zpravodaj (9+10 / 2019)

je už dostupný v sekci Jedovnický zpravodaj. Tištěné zpravodaje budou dodány a následně rozneseny do schránek během několika dnů.

Stránky

Kalendář

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení společného řízení - bytové domy Nad Olšovcem, k.ú. Jedovnice
Informace o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Výpis z usnesení ze 41. schůze rady městyse konané dne 8. 6. 2021
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse konané dne 22.6.2021
Návrh plánu péče o přírodní rezervaci Rakovec

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík