Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Sdělení úřadu

Kotlíkové dotace

Informace MŽP o kotlíkových dotacích 2021 - 2027 jsou vyvěšeny na nástěnce na radnici a nebo ve dvou přílohách - viz více.

Svoz zeleného odpadu 2021

Pravidelný svoz zeleného odpadu ze zahrádek pomocí velkoobjemových kontejnerů bude i v roce 2021 prováděn v pravidelných 14denních intervalech, a to v následujících termínech - viz více.

Při čtvrtečním vyvážení odpadu došlo k poruše svozového vozidla!

a) Nevyvezené nádoby na ulici Tyršova ponechte na místě, budou vyvezeny zítra - v pátek.
b) Občany z ulice Kniesova a okolí pro
síme, aby nevyvezené nádoby přivezli na křižovatku ulic K Propadání a Absolonova. Vzhledem k přípravám na asfaltování se svozové vozidlo zítra - v pátek - dál nedostane. Děkujeme. Svozová firma se omlouvá.

Návrh rozpočtu městyse pro rok 2022

- příjmy i výdaje - byl zveřejněn na úřední desce. Návrh rozpočtu v položkovém členění je zveřejněn v sekci Dokumenty ke stažení/Rozpočet.

Uzavírka částí ulic Loučky a Pod Horkou

(u bývalého skladu plynových lahví) proběhne od pátku 29. 10. do středy 3. 11. 2021 z důvodu provádění výstavby komunikace.

I. etapa rekonstrukce Havlíčkova náměstí

bude zahájena v pondělí 1. 11. 2021. Stavební práce bude provádět firma SWIETELSKY stavební s.r.o., stavebními úpravami dojde ke zkvalitnění dopravních podmínek a zvýšení bezpečnosti provozu. Žádáme občany o respektování dopravního značení a dočasných omezení. Děkujeme za pochopení.

Úřad městyse bude uzavřen

v pátek 29. 10. 2021 z důvodu čerpání dovolené.

Sběrný dvůr Jedovnice bude uzavřen

v úterý 26. 10., ve čtvrtek 28. 10. 2021 bude v provozu 9:30 - 15:30 hod.

Sdělení k volbám do Poslanecké sněmovny PČR,

které se konají ve dnech 8. a 9. 10. 2021. Podrobnosti k přinesení přenosné volební schránky pro imobilní občany, k možnosti účasti pro voliče v karanténě/izolaci a k nedoručení volebních lístků do domu, najdete ve více.

Úhrada poplatků za rok 2021

Připomínáme občanům, že termín úhrady poplatků za odpad, KTV a nájem pozemků je do čtvrtku 30. září 2021! Preferujeme bezhotovostní platbu! Nenechávejte platbu na poslední chvíli. Včas nezaplacené poplatky může správce zvýšit až na trojnásobek.

Zastupitelstvo městyse Jedovnice zve

na setkání s občany na téma Nová výstavba Na Kopci (areál lihovaru). Setkání se koná ve čtvrtek 19. srpna 2021 od 18:00 hod. v kinosále KD Jedovnice. Učastníci musí dodržovat platná hygienická nařízení (respirátory, rozestupy,...).

Pro volby do Poslanecké sněmovny PČR

konaných ve dnech 8. a 9. října 2021 byly stanoveny 2 volební okrsky:
Volební okrsek č. 1 (Městečko) - sídlo obřadní síň na ÚM, zapisovatelka paní Božena Ševčíková, Jedovnice
Volební okrsek č. 2 (Chaloupky) - sídlo zasedací místnost. č. 3 na ÚM, zapisovatelka paní Ing. Marta Tesařová, Kotvrdovice.
Minimální počet členů obou okrskových volebních komisí byl stanoven na minimálně 5 členů.

Celé znění naleznete na úřední desce městyse.

Informace úřadu práce

Obdrželi jste výpověď? Končí vám smlouva na dobu určitou nebo pracovní poměr dohodou? Informace úřadu práce k této problematice obsahují letáky, které najdete v příloze - viz více.

Poděkování - Městys Jedovnice a MS ČČK

děkují všem občanům, kteří přispěli do materiální sbírky pro jižní Moravu. Ta byla v pátek 2. 7. předána do centrálního skladu v Hodoníně.

Stránky

Kalendář

Veřejná vyhláška - seznámení s podklady rozhodnutí na stavbu: „Senetářov - obnova NN, u Hřiště" v k.ú. Senetářov
Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb.
Veřejná vyhláška - Informace o podaném návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy - Fotovoltaické panely na objektu tiskárny POINT v k.ú. Jedovnice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - Pionýr
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - Římskokatolická farnost

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK