Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Sdělení úřadu

Pasport místních komunikací městysu Jedovnice

byl na www.jedovnice.cz vložen do sekce Plánované projekty.

Sdělení pro občany bydlící na ul. Hybešova

Dne 4. 12. 2020 bude z důvodu havárie kanalizace omezena průjezdnost na ul. Hybešova u rodinného domu č.p. 151. Řidiče vozidel žádáme o opatrnost a ohledupnost při průjezdu kolem místa opravy. Pokud je to možné využíjte k příjezdu a odjezdu ul. K Propadání.

Návrh rozpočtu městyse na rok 2021

byl na úřední desce zveřejněn dne 27. 11. 2020. Položkové znění návrhu rozpočtu je na webových stránkách obce v sekci Úřad městyse/Rozpočet.

Úplně poslední svoz zeleného odpadu

v letošním roce bude uskutečněn tento čtvrtek 26. 11. 2020, kontejner bude přistaven na parkovišti na Barachově.

Ulice Kostelní neprůjezdná!

Z důvodu opravy dešťové kanalizace před pneuservisem není možný průjezd ulicí Kostelní! Objížďka může trvat až jeden měsíc.

Poslední podzimní svozy zeleného odpadu

v lokalitách ul. Podhájí, ul. Vyškovská, parkoviště u hřbitova, ul. Větřák již proběhly v uplynulém týdnu! V lokalitách ul. Barachov, ul. K Propadání, parkoviště u KD proběhne poslední podzimní svoz tento čtvrtek 19. listopadu 2020. Úplně poslední podzimní svoz zeleného odpadu proběhne v pátek 20. listopadu 2020 v ulici Legionářské.

Svoz zeleného odpadu 2020

Pravidelný svoz zeleného odpadu ze zahrádek pomocí velkoobjemových kontejnerů bude i v roce 2020 prováděn v pravidelných 14 denních intervalech, a to v následujících termínech - viz více.

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

směny pozemků p. č. 1168, vodní plocha (ve skutečnosti ostatní plocha) o výměře 2 809 m2 ve vlastnictví Lesů ČR s částmi pozemků p. č. 1347, trvalý travní porost a 251, ostatní plocha (ve skutečnosti vodní plocha) ve vlastnictví městyse Jedovnice. Viz více.

Koronavirus - jak postupovat?

Město Blansko ve spolupráci s hygieniky sestavilo modelové situace, které mohou nastat ve spojitosti s koronavirem. Obsahují návod, jak postupovat, setkáte-li se s člověkem pozitivním na COVID-19, koho kontaktovat, když se chcete objednat na odběr i jaký je rozdíl mezi izolací a karanténou. Letáček obsahuje důležité kontakty na hygieniky i Ministerstvo zdravotnictví, odkaz na seznam odběrových míst, ale také aktuální přehled zemí pro cestovatele do zahraničí. Letáček najdete jako přílohu ve „více“.

Do Sběrného dvora mohou občané Jedovnic

za poplatek ukládat: - pneumatiky bez disku 30 Kč/kus
- pneumatiky s diskem 50 Kč/kus
- komunální odpad (k tomuto jsou určeny odpadové nádoby, tzv. popelnice a jejich pravidelný odvoz) 2 Kč/kg
- sezonní odpad ze zahrad (k tomuto slouží bezplatný pravidelný sezonní kontejnerový svoz) 1 Kč/kg
- stavební materiál (sanitární keramika, obkladačky apod.) 1 Kč/kg. Viz více.

Obnovení úředních hodin úřadu městyse

Od pondělí 20. 4. 2020 budou obnoveny úřední hodiny (pondělí, středa) pro veřejnost na úřadu městyse za podmínky dodržování zpřísněných hygienických pravidel (použití ochranných prostředků nosu a úst, dodržování vzájemného odstupu min. 2 m, přebírání veškerých písemností pouze přes podatelnu – platí i pro písemnosti podávané na stavební úřad), použití hygienických prostředků. Viz více.

Úřad městyse děkuje firmě KOPLAST

za bezúplatné poskytnutí ochranných štítů pro zaměstnance ÚM a DPS.

Ochranné roušky pro potřebné seniory

se budou vydávat od pondělí 6. 4. do středy 8. 4.,
vždy mezi 9:00 a 9:30 hod.
před budovou radnice. Děkujeme všem, kteří se na jejich výrobě podíleli.

Jak nakládat s odpadem v době pandemie?

Třídit odpad smí jen „zdravé“ domácnosti. Roušky vyhazujte do černé popelnice, ale v plastovém obalu.
Veškeré informace z ministerstva ŽP najdete v letáku PDF - viz více.

Stránky

Kalendář

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14.10.2022
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Výpis z usnesení ze 22. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 13. 9. 2022
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2022
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík