Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Sdělení úřadu

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

zveřejnil na úřední desce městyse Jedovnice informace pro nahlížení do Hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitých věcí na rok 2021.

Sběrný dvůr bude uzavřen

v sobotu 1. 5. a 8. 5. 2021 (státní svátek).

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva

městyse, které se koná v úterý 20. dubna 2021 v 18:00 hodin z důvodu krizových opatření v sále kulturního domu. Všichni účastníci veřejného zasedání musí dodržovat platná hygienická opatření. Program viz více.

Strojové čištění všech místních komunikací

na k. ú. Jedovnice bude v naší obci prováděno ve dnech 2. dubna (pátek) a 3. dubna 2021 (sobota). Žádáme občany, aby v uvedené dny svá vozidla z těchto
komunikací odstavili.

Oznámení Českého statistického úřadu

ze dne 9. 2. 2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR. Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Viz dokument ve více. Podrobnosti na https://scitani.cz/.

Smuteční oznámení

jsou na infokanále a také na webových stránkách městyse zveřejněna, pokud je redakce může převzít (přepsat) z nástěnky na radnici nebo jsou zaslána elektronicky na mail infokanal@jedovnice.cz. Pokud nejsou doručena na radnici fyzicky či elektroniky, nemohou být pochopitelně zveřejněna ani na infokanále, ani na www. I v době uzavření úřadu městyse lze NONSTOP využít poštovní schránku, která se nachází pod elektronickou úřední deskou, tedy vlevo od vchodu do radnice.

Starosta obce ruší zasedání zastupitelstva městyse

Jedovnice, které se mělo konat dnes - v úterý 9. března v 18 hod. v kinosále KD, protože by vzhledem k vysoké absenci členů zastupitelstva nebylo usnášeníschopné.

Úřad městyse Jedovnice rozšíří úřední hodiny

od pondělí 15. února 2021 na pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod. v návaznosti na usnesení vlády č. 128 o přijetí krizového opatření ze dne 14. února 2021. Upřednostňován zůstává i nadále písemný, elektronický či telefonický kontakt. Platba poplatků je upřednostňována bezhotovostně, v hotovosti budou poplatky vybírány výhradně v úřední hodiny.

Městský úřad Blansko rozšíří úřední hodiny

od pondělí 15. února 2021. Budovy úřadu budou bez omezení přístupné veřejnosti vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hod. Mimo tyto dny si zájemci mohou sjednat individuální schůzky pomocí rezervačního systému. V něm se mohou objednat na konkrétní termín návštěvy i pro úřední dny, v nich lze ale přijít také bez objednání.

Platba poplatků na rok 2021

Z důvodu stále setrvávajících opatření ohledně COVID-19 je možná úhrada poplatků za rok 2021 jen převodem na účet při dodržení variabilních symbolů a částek dle minulého období. Splatnost je 30. 9. Případně dotazy volejte na tel.: 516 528 213 nebo 723 247 641, pište na kultura@jedovnice.cz. Platbu v hotovosti na pokladně oznámíme po uvolnění vládních opatření.

K zamyšlení

Tento týden opět někteří nezodpovědní občané maximálně ztížili firmě vývoz komunálního odpadu. Viz více.

Nabídka zaměstnání - Městys Jedovnice

hledá zaměstnance na hlavní pracovní poměr na pracovní pozici referent stavebního odboru. Způsob, termín a místo nástupu - pracovní poměr na dobu neurčitou s nástupem od 1. 6. 2021. Lhůta pro podání písemné žádosti - pátek 5. 2. 2021 do 11:00 hod. Celé znění výběrového řízení najdete ve „více“.

Oznámení svozové firmy

Vzhledem k tomu, že na přelomu roku následovaly dva liché týdny za sebou (53. a 1.), mění se svozy komunálního odpadu ze sudých na liché a obráceně. Jedná se o formální změnu, prakticky se nic nemění a dosavadní týdenní cyklus vyvezeno/volno navazuje plynule dál.

Provoz úřadu městyse koncem roku

Úřad městyse bude od úterý 22. 12. 2020 do konce roku uzavřen. Provoz v režimu nouzového stavu bude obnoven od pondělí 4. 1. 2021. Knihovna bude uzavřena od pondělí 21. 12. 2020 do 4. 1. 2021.

Provoz sběrného dvora koncem roku

Sběrný dvůr bude mít letos naposledy otevřeno 22. 12. 2020. V roce 2021 bude otevřeno 2. 1. S okamžitou platností nelze vzhledem k zimnímu období na sběrný dvůr ukládat stavební suť.

Přání úřadu městyse

Viz foto.

Stránky

Kalendář

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14.10.2022
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Výpis z usnesení ze 22. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 13. 9. 2022
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2022
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík