Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Sdělení úřadu

Povinné čipování psů

Podle novely zákona č.166/1999 Sb. o veterinární péči bude s účinností od 1. ledna 2020 na každého nenačipovaného psa nahlíženo jako na psa nenaočkovaného proti vzteklině, a to i v případě, když má tento pes v očkovacím průkazu záznam o provedeném očkování proti vzteklině. Viz více.

Pravidelný svoz bioodpadu

ze zahrádek pomocí velkoobjemových kontejnerů bude prováděn v pravidelných intervalech.
Termíny a místa odvozů viz více.

Poslední přistavení kontejnerů na zelený odpad

proběhne ve čtvrtek 21. listopadu 2019. Vyvezeny budou v pátek v 8:00 hod. O termínech přistavení v roce 2020 budete informování na jaře.

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

směny pozemků v souladu s GP číslo 1515 - 10018/2019, nově vzniklý pozemek p. č. 2456/75 o výměře 82 m2 s nově vzniklým pozemkem p. č. 2456/74 o výměře 167 m2.

Z důvodu poruchy na vozidle svozové firmy

bude komunální odpad vyvezen zítra v dopoledních hodinách.

Pomozte v pátrání!

Minulý týden mezi úterkem a pátkem došlo k odcizení sochy – těla Krista z nedávno rekonstruovaného kříže
u sjezdu k bývalé jedovnické pile, směr Křtiny.

Kontejner na zelený odpad na ulici Legionářské

bude letos naposledy u dětského hřiště umístěn od úterý 29. 10. od 9:00 hod. do středy 30. 10. 2019 do 8:00 hod.

Poděkování za pohodový průběh výlovu Olšovce

patří i společnosti Kordis, která posílila autobusové spoje IDS JMK jak od Blanska a Brna, tak Vyškova.

Výlov Olšovce 2019 je za námi.

Děkujeme všem, kteří svou tolerancí přispěli k jeho klidnému průběhu. Děkujeme všem, kteří si namísto troubení dávali přednost při výjezdu z vedlejších ulic nebo při odbočování vlevo. Děkujeme i všem, kteří vyslechli výzvu pořadatelů a navštívili rybolov v neděli místo tradičně velmi „intenzivní“ soboty. Užili si rybolov v naprostém klidu a mohou potvrdit, že ryb je dostatek jak na nedělní dopoledne, tak nedělní odpoledne. Děkujeme!

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

uzavřít dodatek na změnu délky platnosti nájemní smlouvy uzavřené dne 18. 4. 2018 na pronájem části pozemku p. č. 2112/1 o výměře cca 1 375 m2 v k. ú. Jedovnice.

Nový Jedovnický zpravodaj (9+10 / 2019)

je už dostupný v sekci Jedovnický zpravodaj. Tištěné zpravodaje budou dodány a následně rozneseny do schránek během několika dnů.

Úhrada poplatků za rok 2019

V pondělí a ve středu od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:00 do 17:00 hod. budeme vybírat poplatky za odpad a KTV - splatnost do 30. 9. 2019.

Žádáme tímto občany,

aby do kontejnerů na zelený odpad ukládali výhradně odpad ze zahrádek, ne kusy trámů, desek, kamení a podobně. Toto bylo nalezeno v kompostárně v kontejneru od kina - viz více. Pokud se budou podobné věci opakovat, kompostárna vypoví smlouvu s Městysem Jedovnice.

Kontejner na zelený odpad na ulici Legionářské

u dětského hřiště bude mimořádně umístěn od pondělí 16. 9. od 9:00 hod. do úterý 17. 9. 2019 do 20:00 hod. Přistaven bude i za 14 dní - v pondělí 30. 9. 2019.

Kontejner na zelený odpad na ulici Legionářské

u dětského hřiště bude mimořádně umístěn od pondělí 2. 9. od 9:00 hod. do úterý 3. 9. do 20:00 hod. Zároveň tímto všem občanům připomínáme, že do zeleného odpadu nikdy nepatří pařezy, silné větve, kamení,... Děkujeme za pochopení.

Stránky

Kalendář

Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci - Rally Vyškov
Aukční vyhláška - nemovitá věc
Stanovení minimálního počtu členů OVK
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 977/1
Opatření obecné povahy - změně a doplnění OOP MZ

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík