Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Sdělení úřadu

Zastupitelstvo městyse Jedovnice zve

na setkání s občany na téma Nová výstavba Na Kopci (areál lihovaru). Setkání se koná ve čtvrtek 19. srpna 2021 od 18:00 hod. v kinosále KD Jedovnice. Učastníci musí dodržovat platná hygienická nařízení (respirátory, rozestupy,...).

Pro volby do Poslanecké sněmovny PČR

konaných ve dnech 8. a 9. října 2021 byly stanoveny 2 volební okrsky:
Volební okrsek č. 1 (Městečko) - sídlo obřadní síň na ÚM, zapisovatelka paní Božena Ševčíková, Jedovnice
Volební okrsek č. 2 (Chaloupky) - sídlo zasedací místnost. č. 3 na ÚM, zapisovatelka paní Ing. Marta Tesařová, Kotvrdovice.
Minimální počet členů obou okrskových volebních komisí byl stanoven na minimálně 5 členů.

Celé znění naleznete na úřední desce městyse.

Informace úřadu práce

Obdrželi jste výpověď? Končí vám smlouva na dobu určitou nebo pracovní poměr dohodou? Informace úřadu práce k této problematice obsahují letáky, které najdete v příloze - viz více.

Poděkování - Městys Jedovnice a MS ČČK

děkují všem občanům, kteří přispěli do materiální sbírky pro jižní Moravu. Ta byla v pátek 2. 7. předána do centrálního skladu v Hodoníně.

Materiální sbírka pro jižní Moravu

Městys Jedovnice ve spolupráci s Místní skupinou Českého červeného kříže reagují na aktuální požadavky v postižených místech jižní Moravy a vyhlašují materiální sbírku v úterý 29. 6. a ve středu 30. 6. 2021 od 8:00 do 18:00 hod. v sále v Chaloupkách. Viz více.

Návrh obnovy prostoru u kostela a obřadní síně

byl zveřejněn v sekci Plánované projekty.

Upozorňujeme občany,

že dle platné obecní vyhlášky lze pálit suchou! trávu do 19:00 hod., a to tak, aby doutnající a hořící zbytky neobtěžovaly spoluobčany.

Uzavírka ulice Podhájí v úterý 8. 6. - ke školám nutno jezdit přes Habeš

Zítra - v úterý 8. 6. 2021 - bude z důvodu provizorní opravy povrchu uzavřena ulice Podhájí od mostku po zatáčku u vinotéky.
Objízdná trasa na Větřák a ke školám povede v tento den od benzinové stanice přes ulici Habeš.
Celková rekonstrukce této ulice včetně nové opěrné zdi je plánována na příští rok.

Oprava ulice Podhájí v úseku „mostek“ – „zatáčka“

byla naplánována na tento týden. Vzhledem k nepřízni počasí ale musí být odložena.

Omezení délky parkování v dolní části náměstí

Vzhledem k nedostatku parkovacích míst v dolní části náměstí, byla parkoviště před prodejnou Hruška a před zdravotním střediskem vyhrazena pro krátkodobé stání, tedy s využitím parkovacích hodin. Údaj o příjezdu lze případně napsat i na lístek. Pro delší parkování je určeno parkoviště před KD, které je nedaleko a je rovněž bez parkovacího poplatku.

Sčítání 2021 končí v úterý 11. 5. 2021!

Do 11. 5. 2021 má každý možnost sečíst se jednoduše a bezpečně online prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře na internetu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Podrobnosti na https://scitani.cz/.

Upozornění pro rodiče narozených dětí

Pokud budete mít zájem, aby Vaše „děťátko“ bylo pozváno na slavnostní vítání nových občánků, dostavte se prosím na Úřad městyse Jedovnice, kde vyplníte přihlášku na tuto akci nebo využijte níže uvedený dokument z www stránek městyse. Viz více.

Jarní úklid Jedovnic

Kulturně spolková komise a komise životního prostředí vás zve na „Jarní úklid Jedovnic“. Zaměříme se na sběr odpadků na různých vytipovaných místech naší obce. Úklid bude ve dvou termínech: úterý 4. 5. 2021 - sraz v 17:00 hod. u kulturního domu, sobota 8. 5. 2021 - sraz v 9:00 hod. u kulturního domu. K dispozici budou pytle na odpad, ochranné rukavice a drobné občerstvení. Předem děkujeme všem pomocníkům.

Stránky

Kalendář

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14.10.2022
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Výpis z usnesení ze 22. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 13. 9. 2022
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2022
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík