Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Sdělení úřadu

Úřad městyse bude uzavřen

v pátek 18. 11. 2022 z důvodu čerpání dovolené.

Svozová firma vyveze komunální odpad

tento čtvrtek 17. 11. 2022 bez ohledu na státní svátek.

Hlášení k datovým schránkám

Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby. Viz více.

Prodloužení spojů linky 231

Na základě sdělení KORDIS JMK budou níže uvedené spoje linky 231 prodlouženy od 11. 12. 2022 o úsek Jedovnice, nám. – Jedovnice, garáže.
- odjezd 7:13 z Blanska, příjezd Jedovnice,náměstí 7:33
- odjezd 9:43 z Blanska, příjezd Jedovnice,náměstí 9:59
- odjezd 11:59 z Jedovnic, náměstí - směr Blansko

Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu městyse - spolky a občané

Do čtvrtka 10. 11. 2022 mohou občané a spolky podat požadavky do rozpočtu městyse pro rok 2023. Formuláře jsou zveřejněny na webových stránkách městyse v sekci Rozpočet. Žádost musí obsahovat cenovou kalkulaci.

Formulář pro spolky k vyúčtování dotací

z rozpočtu městyse Jedovnice 2022 najdete v sekci Dokumenty ke stažení - Rozpočet. Tamtéž jsou i podrobné informace včetně termínu odevzdání.

Výlov Olšovce 2022 je za námi

Děkujeme všem, kteří svou tolerancí přispěli k jeho klidnému průběhu. 

Děkujeme všem, kteří si namísto troubení dávali přednost při výjezdu z vedlejších ulic nebo při odbočování vlevo. Děkujeme i všem, kteří vyslechli výzvu pořadatelů a navštívili výlov druhý den namísto tradičně velmi „intenzivního“ prvního dne. Letos na první den výlovu připadl státní svátek, při kterém jsou uzavřena nákupní centra a hobby markety, a tak byla návštěva první den výlovu opravdu mimořádná, což přineslo zejména dopravní problémy, za což se omlouváme.

Již v neděli v poledne bylo na hrázi a přístupových cestách uklizeno, za což děkujeme všem, kteří bleskový ranní úklid provedli.

Úřad městyse bude celý den uzavřen

v pondělí 31. 10. 2022 z důvodu přerušení dodávky elektrické energie.

Oprava chodníku

Upozorňujeme spoluobčany, že ve dnech 11. až 13. října bude probíhat výměna dlažby před bytovým domem Na Kopci 501. Po dobu trvání prací zvolte prosím jinou cestu.

Částečná a úplná uzavírka silnice III/37362

mezi obcemi Vilémovice a Krasová. - Částečná uzavírka: od 13. 10. do 14. 10. 2022. Bude volný pruh šířky min. 2,75 m. - Úplná uzavírka: 15. 10. 2022, případně v náhradním termínu 22. 10. 2022. Vjezd do uzavřeného úseku nebude možný ani pro autobusy veřejné dopravy či vozidla IZS. Autobusové zastávky Krasová, dolní konec budou po dobu trvání úplné uzavírky bez náhrady zrušeny. Celé znění zde v příloze.

Výsledky voleb do Senátu 2. kolo

najdete na serveru www.volby.cz pro obec Jedovnice zde.

Splatnost místních poplatků

Připomínáme občanům, že do 30. 9. je termín splatnosti místních poplatků. Preferujeme platbu převodem z účtu. Současně připomínáme, že od 1. 10. 2022 bude zrušena e-mailová adresa kultura@jedovnice.cz, která je nahrazena novou adresou poplatky@jedovnice.cz.

Druhé kolo voleb do Senátu

se uskuteční v pátek 30. září 2022 od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 1. října 2022 od 8:00 do 14:00 hod. Hlasovací lístky voliči obdrží přímo ve volebních místnostech. Volí se ze dvou kandidátů, kteří postoupili do druhého kola. Žádosti o přinesení přenosné volební urny (staří a imobilní občané) prosíme nahlásit osobně nebo telefonicky u tajemnice ÚM (telefon 516 528 221, mobil 606 760 194) do čtvrtku 29. 9. 2022. Členové volební komise Vás navštíví v sobotu 1. 10. 2022 během dopoledne.

Návod na úpravu hlasovacích lístků

k nastávajícím volbám byl vložen do sekce Komunální volby 2022.

Distribuce volebních lístků

probíhá v těchto dnech. Termín jejich doručení je do úterý 20. 9. 2022 včetně. Pokud po tomto termínu volební lístky neobdržíte, je možné si je vyzvednout na podatelně úřadu městyse nebo je obdržíte přímo ve volební místnosti v den voleb.

Informace o přenosných volebních urnách

Starší a imobilní občané mající zájem volit, ale jejich imobilita jim neumožňuje přijít k volbám do volební místnosti, mohou požádat o přinesení přenosné volební urny. Prosíme o nahlášení těchto zájemců osobně nebo telefonicky u tajemnice ÚM paní Tesařové (telefon 516 528 221, mobil 606 760 194) do čtvrtku 22. 9. 2022. Členové volební komise s přenosnou volební urnou Vás navštíví v sobotu 24. 9. 2022 během dopoledne.

Stránky

Kalendář

Veřejná vyhláška - seznámení s podklady rozhodnutí na stavbu: „Senetářov - obnova NN, u Hřiště" v k.ú. Senetářov
Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb.
Veřejná vyhláška - Informace o podaném návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy - Fotovoltaické panely na objektu tiskárny POINT v k.ú. Jedovnice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - Pionýr
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - Římskokatolická farnost

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK