Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Sdělení úřadu

Oznámení svozové firmy

Vzhledem k tomu, že na přelomu roku následovaly dva liché týdny za sebou (53. a 1.), mění se svozy komunálního odpadu ze sudých na liché a obráceně. Jedná se o formální změnu, prakticky se nic nemění a dosavadní týdenní cyklus vyvezeno/volno navazuje plynule dál.

Provoz úřadu městyse koncem roku

Úřad městyse bude od úterý 22. 12. 2020 do konce roku uzavřen. Provoz v režimu nouzového stavu bude obnoven od pondělí 4. 1. 2021. Knihovna bude uzavřena od pondělí 21. 12. 2020 do 4. 1. 2021.

Provoz sběrného dvora koncem roku

Sběrný dvůr bude mít letos naposledy otevřeno 22. 12. 2020. V roce 2021 bude otevřeno 2. 1. S okamžitou platností nelze vzhledem k zimnímu období na sběrný dvůr ukládat stavební suť.

Přání úřadu městyse

Viz foto.

Pasport místních komunikací městysu Jedovnice

byl na www.jedovnice.cz vložen do sekce Plánované projekty.

Sdělení pro občany bydlící na ul. Hybešova

Dne 4. 12. 2020 bude z důvodu havárie kanalizace omezena průjezdnost na ul. Hybešova u rodinného domu č.p. 151. Řidiče vozidel žádáme o opatrnost a ohledupnost při průjezdu kolem místa opravy. Pokud je to možné využíjte k příjezdu a odjezdu ul. K Propadání.

Návrh rozpočtu městyse na rok 2021

byl na úřední desce zveřejněn dne 27. 11. 2020. Položkové znění návrhu rozpočtu je na webových stránkách obce v sekci Úřad městyse/Rozpočet.

Úplně poslední svoz zeleného odpadu

v letošním roce bude uskutečněn tento čtvrtek 26. 11. 2020, kontejner bude přistaven na parkovišti na Barachově.

Ulice Kostelní neprůjezdná!

Z důvodu opravy dešťové kanalizace před pneuservisem není možný průjezd ulicí Kostelní! Objížďka může trvat až jeden měsíc.

Poslední podzimní svozy zeleného odpadu

v lokalitách ul. Podhájí, ul. Vyškovská, parkoviště u hřbitova, ul. Větřák již proběhly v uplynulém týdnu! V lokalitách ul. Barachov, ul. K Propadání, parkoviště u KD proběhne poslední podzimní svoz tento čtvrtek 19. listopadu 2020. Úplně poslední podzimní svoz zeleného odpadu proběhne v pátek 20. listopadu 2020 v ulici Legionářské.

Svoz zeleného odpadu 2020

Pravidelný svoz zeleného odpadu ze zahrádek pomocí velkoobjemových kontejnerů bude i v roce 2020 prováděn v pravidelných 14 denních intervalech, a to v následujících termínech - viz více.

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

směny pozemků p. č. 1168, vodní plocha (ve skutečnosti ostatní plocha) o výměře 2 809 m2 ve vlastnictví Lesů ČR s částmi pozemků p. č. 1347, trvalý travní porost a 251, ostatní plocha (ve skutečnosti vodní plocha) ve vlastnictví městyse Jedovnice. Viz více.

Koronavirus - jak postupovat?

Město Blansko ve spolupráci s hygieniky sestavilo modelové situace, které mohou nastat ve spojitosti s koronavirem. Obsahují návod, jak postupovat, setkáte-li se s člověkem pozitivním na COVID-19, koho kontaktovat, když se chcete objednat na odběr i jaký je rozdíl mezi izolací a karanténou. Letáček obsahuje důležité kontakty na hygieniky i Ministerstvo zdravotnictví, odkaz na seznam odběrových míst, ale také aktuální přehled zemí pro cestovatele do zahraničí. Letáček najdete jako přílohu ve „více“.

Stránky

Kalendář

Výpis z usnesení ze 47. schůze rady městyse konané dne 12. 10. 2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse
Záměr prodeje pozemku p. č. 819
Záměr uzavřít dodatek na prodloužení smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 1043/1
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2547/9

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík