Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Sdělení úřadu

Letní brigáda v Aschheimu

se uskuteční ve třech termínech od 4. 7. do 2. 9. 2022, kdy pojedou 3 skupiny po 4 studentech. Podání žádosti osobně, poštou nebo na adresu kultura@jedovnice.cz.

Viz plakát.

Smuteční oznámení jsou na infokanále

a také na www stránkách městyse zveřejněna, pokud je redakce může převzít (přepsat) z nástěnky na radnici nebo jsou zaslána elektronicky na mail infokanal@jedovnice.cz. Pokud nejsou doručena na radnici fyzicky či elektronicky, nemohou být pochopitelně zveřejněna ani na infokanále a na www. I v době uzavření úřadu městyse lze NONSTOP využít poštovní schránku, která se nachází pod elektronickou úřední deskou, tedy vlevo od vchodu do radnice. Přání pozůstalých sdělené úřadu, aby parte bylo jen ve vývěsce na radnici, ale nebylo na infokanále a www, respektujeme.

Poplatky za rok 2022

Od středy 2. 2. 2022 můžete platit v hotovosti na úřadě poplatky za rok 2022, a to vždy jen v pondělí a ve středu od 08:00 do 11:30 a od 12:00 do 17:00 hod.

Výše poplatků zůstává stejná jako v minulém období. Od 1. 1. 2022 je účinná nová OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která mění skupinu poplatníků tohoto poplatku (viz více).

Preferujeme platby převodem na účet městyse 927631/0100. Je nutné dodržet správný variabilní symbol, který zůstává poplatníkům stále stejný.

V případě dotazu pište na email: kultura@jedovnice.cz
nebo volejte na tel.: 516 528 213, 723 247 641.

Opětovně upozorňujeme

na zákazy zastavení a stání platící pro čtvrteční dny na ul. Na Kopci a Hybešova v Jedovnicích. Díky nerespektování těchto dopravních značek ze strany některých neukázněných řidičů došlo v posledních měsících k opakovanému nevyvezení nádob na komunální odpad. Buďte prosím ohleduplní a neztěžujte práci zaměstnancům svozových firem. Z hlediska zákona lze za porušení tohoto dopravního značení ukládat peněžité tresty. Obecní policie Jedovnice

Mimořádná informace ze stavebního úřadu

Z důvodu nemoci je ve středu 19. 1. 2022 stavební úřad v provozu pouze jako podatelna.

Kotlíkové dotace

Informace MŽP o kotlíkových dotacích 2021 - 2027 jsou vyvěšeny na nástěnce na radnici a nebo ve dvou přílohách - viz více.

Svoz zeleného odpadu 2021

Pravidelný svoz zeleného odpadu ze zahrádek pomocí velkoobjemových kontejnerů bude i v roce 2021 prováděn v pravidelných 14denních intervalech, a to v následujících termínech - viz více.

Při čtvrtečním vyvážení odpadu došlo k poruše svozového vozidla!

a) Nevyvezené nádoby na ulici Tyršova ponechte na místě, budou vyvezeny zítra - v pátek.
b) Občany z ulice Kniesova a okolí pro
síme, aby nevyvezené nádoby přivezli na křižovatku ulic K Propadání a Absolonova. Vzhledem k přípravám na asfaltování se svozové vozidlo zítra - v pátek - dál nedostane. Děkujeme. Svozová firma se omlouvá.

Návrh rozpočtu městyse pro rok 2022

- příjmy i výdaje - byl zveřejněn na úřední desce. Návrh rozpočtu v položkovém členění je zveřejněn v sekci Dokumenty ke stažení/Rozpočet.

Uzavírka částí ulic Loučky a Pod Horkou

(u bývalého skladu plynových lahví) proběhne od pátku 29. 10. do středy 3. 11. 2021 z důvodu provádění výstavby komunikace.

I. etapa rekonstrukce Havlíčkova náměstí

bude zahájena v pondělí 1. 11. 2021. Stavební práce bude provádět firma SWIETELSKY stavební s.r.o., stavebními úpravami dojde ke zkvalitnění dopravních podmínek a zvýšení bezpečnosti provozu. Žádáme občany o respektování dopravního značení a dočasných omezení. Děkujeme za pochopení.

Úřad městyse bude uzavřen

v pátek 29. 10. 2021 z důvodu čerpání dovolené.

Sběrný dvůr Jedovnice bude uzavřen

v úterý 26. 10., ve čtvrtek 28. 10. 2021 bude v provozu 9:30 - 15:30 hod.

Sdělení k volbám do Poslanecké sněmovny PČR,

které se konají ve dnech 8. a 9. 10. 2021. Podrobnosti k přinesení přenosné volební schránky pro imobilní občany, k možnosti účasti pro voliče v karanténě/izolaci a k nedoručení volebních lístků do domu, najdete ve více.

Úhrada poplatků za rok 2021

Připomínáme občanům, že termín úhrady poplatků za odpad, KTV a nájem pozemků je do čtvrtku 30. září 2021! Preferujeme bezhotovostní platbu! Nenechávejte platbu na poslední chvíli. Včas nezaplacené poplatky může správce zvýšit až na trojnásobek.

Stránky

Kalendář

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14.10.2022
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Výpis z usnesení ze 22. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 13. 9. 2022
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2022
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík