Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Sdělení úřadu

Zkrácená otevírací doba sběrného dvora

Sběrný dvůr Jedovnice bude v sobotu 16. 7. otevřen pouze v době od 9:30 do 13:00 hod.

Stavební práce v ulici Salajna

Oznamujeme občanům, že v pondělí 11. 7. 2022 budou zahájeny stavební práce v ulici Salajna přípravnými pracemi s omezením provozu. Od 13. 7. 2022 budou práce pokračovat prováděním protlaku, ulice bude uzavřena až do 31. 8. 2022. Stavební práce bude provádět firma MOPRE s.r.o. Žádáme občany, aby respektovali dopravní značení a dočasná omezení. Děkujeme za pochopení.

Uzavírka ulic Tyršova a Na Kopci!!!

Od čtvrtka 16. června bude z důvodu opravy uzavřena část ulice Tyršova a Na Kopci. Žádáme řidiče, aby nevjížděli do uzavřené zóny a neparkovali v ní. Po frézování povrchu budou následovat stavební práce na komunikaci. Aktuální situace bude na místě vyznačena dopravními značkami. Žádáme o zvýšenou opatrnost řidiče i chodce.

Žádáme občany,

aby do kontejnerů na zelený odpad ukládali výhradně odpad ze zahrádek, nikoliv kusy trámů, desek, kamení a podobně. Případné informace na tel.: 602 753 478 - pan Křetínský.

Částečná uzavírka ulice Na Větřáku od odbočky směrem na školy až po objekt SVaK

Od čtvrtka 9. června do 30. června 2022 bude z důvodu výkopových prací částečně uzavřena ulice Na Větřáku od odbočky směrem na školy až po objekt SVaK. Příjezd k nemovitostem bude zajištěn, žádáme o zvýšenou opatrnost chodce i řidiče.

Podrobnosti ke komunálním volbám 2022

najdete v levém menu Pro občany položka Komunální volby 2022.

Uzavírka úseku náměstí - mostek (ul. Záměstí)

Od pondělí 16. května do neděle 19. června 2022 bude z důvodu celkové opravy úplně uzavřena odbočka z náměstí směrem na školy a rekreační oblast, a to v úseku náměstí - mostek (začátek ulice Záměstí). Objízdná trasa bude vedena přes Habeš a v jedné její části bude řízena semafory. Na staveniště bude zakázán i vstup chodcům. Pěší využijí průchod Kovářskou uličkou nebo obchodním domem COOP.

Pokládka asfaltobetonu na ulici Kniesova

bude probíhat od pátku 20. 5. od 7:00 hod. do pondělí 23. 5. 2022. Žádáme řidiče, aby svá auta z ulice odstranili v pátek 20. 5. již před 7:00 hod. Děkujeme. Komunikace bude průjezdná od úterý 24. 5. 2022 od 7:00 hod.

Uzavírka cest do chatové oblasti (horní i dolní) - již od restaurace Barachov!

Od pondělí 16. 5. do čtvrtka 19. 5. 2022 proběhne pokládka asfaltového povrchu komunikace v chatové oblasti.  Komunikace bude zcela uzavřena (horní i dolní cesta!), nebude tedy možný vjezd, ani výjezd žádných vozidel. Pokládka bude probíhat od tábora Rakovan po křižovatku u restaurace Barachov.
Děkujeme za trpělivost a pochopení.

Zahájení opravy ulice Podhájí

Oznamujeme občanům, že v pondělí 11. 4. 2022 bude zahájena oprava ulice Podhájí přípravnými pracemi s omezením provozu. 

Dne 14. 4. 2022 budou práce pokračovat pokládkou asfaltu, ulice bude uzavřena. Stavební práce bude provádět firma SWIETELSKY stavební s.r.o.

Žádáme občany, aby respektovali dopravní značení a dočasná omezení. Děkujeme za pochopení.

Strojové čištění ulice Legionářské

bude provedeno v pondělí 11. 4. 2022. Žádáme proto občany, aby svoje vozidla na ulici Legionářské odstavili mimo komunikaci, a ta byla v pondělí 11. 4. od 7:00 do 15:00 hod. bez vozidel. Děkujeme za pochopení.

Svoz zeleného odpadu 2022

ve zbývající části obce bude zahájen vždy v 8:00 hod. v lokalitě: 1) ul. Barachov, ul. K Propadání, park. u KD ve čtvrtek 7. dubna, 2) ul. Legionářská v pátek 8. dubna. Svoz se na daném místě opakuje po 14 dnech. Žádáme občany, aby do kontejnerů na zelený odpad ukládali výhradně odpad ze zahrádek, nikoliv kusy trámů, desek, kamení a podobně. Případné informace na tel.: 602 753 478 – pan Křetínský. Rozpis na celou sezónu je zveřejněn na www.jedovnice.cz a na vývěsce na radnici. Otištěn byl v Informacích 3+4/2022.

Zastupitelstvo městyse zve občany

na besedu na téma Návrh výstavby Na Kopci. Beseda s prezentací návrhu se koná v úterý 5. dubna 2022 v 18:00 hod. v kinosále.

Svoz zeleného odpadu 2022

Pravidelný svoz zeleného odpadu ze zahrádek pomocí velkoobjemových kontejnerů bude i v roce 2022 prováděn v pravidelných 14denních intervalech, a to v následujících termínech - viz více.

Pomoc pro ukrajinské uprchlíky v Jedovnicích

Vážení občané, představujeme Vám webové stránky na pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny ubytovaným u soukromých osob v Jedovnicích. Ubytovatel zde může požádat o konkrétní hmotný dar nebo zapůjčení věcí pro uprchlíky, kteří jsou u něho ubytovaní. Prostřednictvím tohoto webu bude možné se s Vašimi dary obrátit přímo na ubytovatele - Pomoc Ukrajině.

Kontaktní osobou zajišťující koordinaci bude dr. Stanislav Fránek, email: modro6lut8@seznam.cz, tel.: +420 704 526 070. Děkujeme všem, kteří pomáhají.

Zastupitelé městyse Jedovnice

Poděkování za sbírku pro Ukrajinu

MS ČČK Jedovnice a Městys Jedovnice děkují všem, kteří přispěli do nedělní sbírky pro Ukrajinu. Děkujeme i zaměstnancům městyse a hasičům za pomoc při nakládání sbírky. Jak sami vidíte z fotografie, byla tato sbírka co do rozsahu opravdu mimořádná.

Oznámení návrhu Zprávy o uplatnění Územního plánu Jedovnice

bylo vyvěšeno na úřední desce. Vlastní zpráva byla zveřejněna v sekci Uzemní plán (levé menu).

Stránky

Kalendář

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14.10.2022
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Výpis z usnesení ze 22. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 13. 9. 2022
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2022
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík