Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Sdělení úřadu

Sčítání 2021 končí v úterý 11. 5. 2021!

Do 11. 5. 2021 má každý možnost sečíst se jednoduše a bezpečně online prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře na internetu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Podrobnosti na https://scitani.cz/.

Upozornění pro rodiče narozených dětí

Pokud budete mít zájem, aby Vaše „děťátko“ bylo pozváno na slavnostní vítání nových občánků, dostavte se prosím na Úřad městyse Jedovnice, kde vyplníte přihlášku na tuto akci nebo využijte níže uvedený dokument z www stránek městyse. Viz více.

Jarní úklid Jedovnic

Kulturně spolková komise a komise životního prostředí vás zve na „Jarní úklid Jedovnic“. Zaměříme se na sběr odpadků na různých vytipovaných místech naší obce. Úklid bude ve dvou termínech: úterý 4. 5. 2021 - sraz v 17:00 hod. u kulturního domu, sobota 8. 5. 2021 - sraz v 9:00 hod. u kulturního domu. K dispozici budou pytle na odpad, ochranné rukavice a drobné občerstvení. Předem děkujeme všem pomocníkům.

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

zveřejnil na úřední desce městyse Jedovnice informace pro nahlížení do Hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitých věcí na rok 2021.

Sběrný dvůr bude uzavřen

v sobotu 1. 5. a 8. 5. 2021 (státní svátek).

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva

městyse, které se koná v úterý 20. dubna 2021 v 18:00 hodin z důvodu krizových opatření v sále kulturního domu. Všichni účastníci veřejného zasedání musí dodržovat platná hygienická opatření. Program viz více.

Svoz zeleného odpadu 2021

Pravidelný svoz zeleného odpadu ze zahrádek pomocí velkoobjemových kontejnerů bude i v roce 2021 prováděn v pravidelných 14denních intervalech, a to v následujících termínech - viz více.

Strojové čištění všech místních komunikací

na k. ú. Jedovnice bude v naší obci prováděno ve dnech 2. dubna (pátek) a 3. dubna 2021 (sobota). Žádáme občany, aby v uvedené dny svá vozidla z těchto
komunikací odstavili.

Oznámení Českého statistického úřadu

ze dne 9. 2. 2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR. Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Viz dokument ve více. Podrobnosti na https://scitani.cz/.

Smuteční oznámení

jsou na infokanále a také na webových stránkách městyse zveřejněna, pokud je redakce může převzít (přepsat) z nástěnky na radnici nebo jsou zaslána elektronicky na mail infokanal@jedovnice.cz. Pokud nejsou doručena na radnici fyzicky či elektroniky, nemohou být pochopitelně zveřejněna ani na infokanále, ani na www. I v době uzavření úřadu městyse lze NONSTOP využít poštovní schránku, která se nachází pod elektronickou úřední deskou, tedy vlevo od vchodu do radnice.

Starosta obce ruší zasedání zastupitelstva městyse

Jedovnice, které se mělo konat dnes - v úterý 9. března v 18 hod. v kinosále KD, protože by vzhledem k vysoké absenci členů zastupitelstva nebylo usnášeníschopné.

Úřad městyse Jedovnice rozšíří úřední hodiny

od pondělí 15. února 2021 na pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod. v návaznosti na usnesení vlády č. 128 o přijetí krizového opatření ze dne 14. února 2021. Upřednostňován zůstává i nadále písemný, elektronický či telefonický kontakt. Platba poplatků je upřednostňována bezhotovostně, v hotovosti budou poplatky vybírány výhradně v úřední hodiny.

Městský úřad Blansko rozšíří úřední hodiny

od pondělí 15. února 2021. Budovy úřadu budou bez omezení přístupné veřejnosti vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hod. Mimo tyto dny si zájemci mohou sjednat individuální schůzky pomocí rezervačního systému. V něm se mohou objednat na konkrétní termín návštěvy i pro úřední dny, v nich lze ale přijít také bez objednání.

Platba poplatků na rok 2021

Z důvodu stále setrvávajících opatření ohledně COVID-19 je možná úhrada poplatků za rok 2021 jen převodem na účet při dodržení variabilních symbolů a částek dle minulého období. Splatnost je 30. 9. Případně dotazy volejte na tel.: 516 528 213 nebo 723 247 641, pište na kultura@jedovnice.cz. Platbu v hotovosti na pokladně oznámíme po uvolnění vládních opatření.

K zamyšlení

Tento týden opět někteří nezodpovědní občané maximálně ztížili firmě vývoz komunálního odpadu. Viz více.

Nabídka zaměstnání - Městys Jedovnice

hledá zaměstnance na hlavní pracovní poměr na pracovní pozici referent stavebního odboru. Způsob, termín a místo nástupu - pracovní poměr na dobu neurčitou s nástupem od 1. 6. 2021. Lhůta pro podání písemné žádosti - pátek 5. 2. 2021 do 11:00 hod. Celé znění výběrového řízení najdete ve „více“.

Stránky

Kalendář

Výpis z usnesení ze 47. schůze rady městyse konané dne 12. 10. 2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse
Záměr prodeje pozemku p. č. 819
Záměr uzavřít dodatek na prodloužení smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 1043/1
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2547/9

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík