Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Změny k úhradě poplatků na rok 2020

Upozorňujeme poplatníky, aby do středy 22. 1. 2020 nahlásili u paní Ševčíkové veškeré změny k úhradě poplatků na rok 2020.

- poplatek za odpad – OZV č. 5/2019
dle čl. 6 ohlášení osvobození za osoby trvale žijící v zahraničí minimálně 6 měsíců po sobě jdoucí a osoby umístěné v domově pro seniory.

- poplatek za psa – OZV č. 2/2019
zde se jedná o změnu termínu splatnosti do 30. 9. příslušného roku.

Dále upozorňujeme na povinné čipování každého psa a předložení čísla čipu:
- při platbě osobně na úřadě,
- e-mailem na kultura@jedovnice.cz,
- popřípadě na tel.: 723 247 641.

Kalendář

Veřejná vyhláška, oznámení zahájení územního řízení, Křtiny, distribuční síť NN, Michalík , v katastrálním území Křtiny
Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí - stavba: "II/373Jedovnice - Křtiny - Březina" v k.ú. Jedovnice
Oznámení VH Honební společenstvo Rudice
Výpis z usnesení z 20. schůze rady městyse konané dne 23. 1. 2020
Záměr pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy Na Kopci 83

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík