Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Výměnné pobyty v Aschheimu - Jedovnicích

Na začátku března k nám do Jedovnic zavítali čtyři zástupci partnerské komise z německého Aschheimu. Během našeho setkání jsme diskutovali také o možnostech rozšíření naší spolupráce o další aktivity. Jednou z nich jsou výměnné pobyty v rodinách pro studenty starší 15 let. 

Jednalo by se vždy o týdenní pobyt, během kterého by hostitelská rodina zajistila ubytování, stravu a program pro svého kamaráda nebo kamarádku z partnerské obce. Vzhledem k rozdílnému časovému rozložení letních prázdnin v Bavorsku a České republice by se výměny měly uskutečnit během srpna.

Rádi bychom věděli, zda je o tyto pobyty v zahraničí zájem. Pokud byste chtěli strávit týden v jižním Německu a procvičit si cizí jazyk, obraťte se prosím na Komisi cestovního ruchu a mezinárodní spolupráce, která Vám poskytne bližší informace (kontakt: dominika.cejnarova@jedovnice.cz). Doufáme, že se už letos vytvoří páry, které se vzájemně navštíví, a že studentské návštěvy budou probíhat i v dalších letech.

Abychom vše stihli domluvit a zařídit, je nutné, aby se zájemci přihlásili nejpozději do 16. dubna 2023.

Komise cestovního ruchu a mezinárodní spolupráce

Kalendář

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Nařízení městyse Jedovnice č. 1/2023 o stání vozidel v městysi Jedovnice
Záměr pronájmu parcel pro parkování motorových vozidel v době výlovu rybníka Olšovce v roce 2023
Záměr výpůjčky nebytových prostor v druhém nadzemím podlaží budovy Havlíčkovo náměstí č.p. 44
Výpis z usnesení z 11. schůze rady městyse konané dne 16. 5. 2023
Veřejná vyhláška - dodatečné povolení stavby: "Větrný zdroj pro RD č.p. 257" k.ú. Kotvrdovice

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK