Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Uzavírka hlavního průtahu obcí Jedovnice!!!

Podle rozhodnutí Městského úřadu Blansko, Odbor Stavební úřad, odd. silničního hospodářství jsou opravy hlavního průtahu obcí Jedovnice (v úseku kruhový objezd Chaloupky - čerpací stanice PHM Za Kostelem) prodlouženy do 31. 5. 2018 - viz veřejná vyhláška zde. Objízdná trasa je vedena přes Vilémovice.

Místní provoz po průtahu je řízen semafory.

Opravy hlavního průtahu se stavebně nedotknou trasy Křtiny - kruhový objezd v Chaloupkách - Blansko (kruhový objezd je ale přetížen i v tomto směru!!!).

Na úseku hlavního průtahu platí dopravní značení: Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech (B01) s výjimkou vozidel stavby, IZS (integrovaného záchranného systému), dopravní obsluhy a veřejné hromadné dopravy.

Dopravní obsluhou se rozumí vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou, na vozidla s označení O1, vozidla taxislužby a na vozidla jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž.

OSVČ a zaměstnanci firem v tomto území při jednání s policií městyse budou považováni za dopravní obsluhu.

Plánované ukončení oprav průtahu je 31. 5. 2018. Avšak doporučujeme všem omezit vjezd na míru nezbytně nutnou. Využívat linkovou dopravu. Vozidla odstavovat na okraji obce.

Dodržování zákazu vjezdu kontroluje a pokutuje police ČR a policie městyse.

Kalendář

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29.08.2022
Veřejná vyhláška, oznámení zahájení řízení o dodatečném povolení stavby - optická síť Jedovnice - ul. Nad Rybníkem, k.ú. Jedovnice
Veřejná vyhláška, usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby - Kabel optické sítě, k.ú. Jedovnice
Oznámení o vylosování pořadí volebních stran
Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík