Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Ustavujícího zasedání zastupitelstva městyse Jedovnice

MĚSTYS JEDOVNICE, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice

 

Svolání ustavujícího zasedání

Zastupitelstva městyse Jedovnice

 

Na základě ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolávám ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městyse Jedovnice.

 

Místo konání: kinosál kulturního domu

Doba konání: středa 31. října 2018 od 18.00 hodin

Navržený program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2. Schválení Jednacího řádu pro volební období 2018 - 2022
  3. Schválení programu
  4. Slib členů zastupitelstva městyse
  5. Volba volební komise
  6. Volba starosty a místostarosty

a)    určení počtu místostarostů

b)    určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolněné

c)    určení počtu členů rady

d)    volba starosty

e)    volba místostarosty

f)     volba zbývajících členů rady městyse

  1. Zřízení finančního a kontrolního výboru

a)    určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b)    volba předsedy finančního výboru

c)    volba předsedy kontrolního výboru

d)    volba členů finančního výboru

e)    volba členů kontrolního výboru

  1. Volba zástupců městyse do svazků a sdružení, ve kterých je městys členem
  2. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
  3. Různé

 

V Jedovnicích dne 23. 10. 2018

 

 

Ing. Jaroslav Šíbl v. r.
dosavadní starosta městyse

 

Vyvěšeno: na úřední desce: 23.10.2018      na elektronické úřední desce: 23.10.2018

Sejmuto:    z úřední desky:                             z elektronické úřední desky:

Kalendář

Výpis z usnesení ze 40. schůze rady městyse konané dne 11. 5. 2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse
Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Porovnání plánované a skutečné kalkulace vodného a stočného za rok 2020
OZV č. 2/2021, o místním poplatku z pobytu

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík