Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

Městys Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice

Na základě usnesení Rady městyse Jedovnice č. 21/17 ze dne 25. 02. 2020, MJED 818/2020

Městys Jedovnice zveřejňuje

z á m ě r

prodeje hmotného majetku malotraktoru - Honda Vari s příslušenstvím. Zájemci mohou podat v termínu do 15 dnů po zveřejnění oznámení písemnou nabídku, v zalepené obálce označené „HONDA VARI“.

Rozhoduje nejvyšší nabídka.

Podrobnější informace na tel.: 602 753 478, p. Křetínský, referent živ. prostředí.

Kalendář

Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse konané dne 20.4.2021
Veřejná vyhláška- územní rozhodnutí na stavbu: vysokorychlostní internet v k.ú. Habrůvka
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám
Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
Výpis z usnesení z 38. schůze rady městyse konané dne 23. 3. 2021

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík