Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

Městys Jedovnice, Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice. Naše značka: 902/2018 15. 03. 2018.

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje podle ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

z á m ě r

pronajmout pozemky pod jednotlivými chatami v rekreační oblasti v k. ú. Jedovnice, zapsané u katastrálního úřadu Blansko na LV č. 1 pro obec Jedovnice.

Tento záměr byl schválen na schůzi rady dne 06. 03. 2018 usnesením č. 61/1/2.

 

pozemek p.č. 1792 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m2

pozemek p.č. 1801 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 62 m2

pozemek p.č. 1798 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m2

pozemek p.č. 1797 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m2

pozemek p.č. 1800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 63 m2

pozemek p.č. 1803 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 110 m2

pozemek p.č. 1805 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2

pozemek p.č. 1804 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2

pozemek p.č. 1806 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2

pozemek p.č. 1807 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2

pozemek p.č. 1796 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2

pozemek p.č. 1794 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2

pozemek p.č. 1787 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2

pozemek p.č. 1793 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2

pozemek p.č. 1788 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m2

pozemek p.č. 1786 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 98 m2

pozemek p.č. 1785 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 74 m2

pozemek p.č. 1784 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m2

pozemek p.č. 1780 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 66 m2

pozemek p.č. 1772 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m2

pozemek p.č. 1771 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 81 m2

pozemek p.č. 1799 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 77 m2

pozemek p.č. 1764 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m2

pozemek p.č. 1763 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2

pozemek p.č. 1758 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2

pozemek p.č. 1748 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2

pozemek p.č. 1749 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2

pozemek p.č. 1750 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2

pozemek p.č. 1754 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2

pozemek p.č. 1760 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2

pozemek p.č. 1761 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 44 m2

pozemek p.č. 1762 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2

pozemek p.č. 1766 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 48 m2

pozemek p.č. 1767 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 72 m2

pozemek p.č. 1768 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 57 m2

pozemek p.č. 1773 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2

pozemek p.č. 1774 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 57 m2

pozemek p.č. 1775 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 77 m2

pozemek p.č. 1776 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m2

pozemek p.č. 1791 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2

pozemek p.č. 1777 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2

pozemek p.č. 1783 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m2

pozemek p.č. 1782 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2

pozemek p.č. 1808 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2

pozemek p.č. 1809 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2

pozemek p.č. 1810 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 59 m2

pozemek p.č. 1811 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2

pozemek p.č. 1812 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 75 m2

pozemek p.č. 1815 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 89 m2

pozemek p.č. 1818 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2

pozemek p.č. 1819 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2

pozemek p.č. 1820 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2

pozemek p.č. 1822 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 61 m2

pozemek p.č. 1823 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 60 m2

pozemek p.č. 1824 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 57 m2

pozemek p.č. 1825 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 58 m2

pozemek p.č. 1826 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 73 m2

pozemek p.č. 1827 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2

pozemek p.č. 1829 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2

pozemek p.č. 1830 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m2

pozemek p.č. 1834 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m2

pozemek p.č. 1835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2

pozemek p.č. 1839 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54 m2

pozemek p.č. 1840 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m2

pozemek p.č. 1841 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2

pozemek p.č. 1843 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2

pozemek p.č. 1816 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 136 m2

pozemek p.č. 1844 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 157 m2

pozemek p.č. 1813 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m2

pozemek p.č. 1836 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 57 m2

pozemek p.č. 1837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 44 m2

pozemek p.č. 1842 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m2

pozemek p.č. 1845 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 61 m2

pozemek p.č. 1847 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m2

pozemek p.č. 1848 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2

pozemek p.č. 1764 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m2

pozemek p.č. 1850 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 58 m2

pozemek p.č. 1851 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2

pozemek p.č. 1852 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 73 m2

pozemek p.č. 1853 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2

pozemek p.č. 1854 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 48 m2

pozemek p.č. 1857 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2

pozemek p.č. 1855 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2

pozemek p.č. 1856 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m2

pozemek p.č. 1861 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2

pozemek p.č. 1860 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 71 m2

pozemek p.č. 1859 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 42 m2

pozemek p.č. 1858 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m2

pozemek p.č. 1883 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2

pozemek p.č. 1862 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 63 m2

pozemek p.č. 1869 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m2

pozemek p.č. 1870 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 88 m2

pozemek p.č. 1871 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 73 m2

pozemek p.č. 1872 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2

pozemek p.č. 1873 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 33 m2

pozemek p.č. 1874 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 57 m2

pozemek p.č. 1879 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 73 m2

pozemek p.č. 1876 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m2

pozemek p.č. 1877 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2

pozemek p.č. 1879 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 73 m2

pozemek p.č. 1878 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m2

pozemek p.č. 1929 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m2

pozemek p.č. 1930 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2

pozemek p.č. 1931 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2

pozemek p.č. 1932 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 48 m2

pozemek p.č. 1933 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2

pozemek p.č. 1934 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 48 m2

pozemek p.č. 1935 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2

pozemek p.č. 1936 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2

pozemek p.č. 1937 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 48 m2

pozemek p.č. 1938 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2

pozemek p.č. 1939 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2

pozemek p.č. 1940 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 60 m2

pozemek p.č. 1941 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 60 m2

pozemek p.č. 1943 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2

pozemek p.č. 1944 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2

pozemek p.č. 1916 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 42 m2

pozemek p.č. 1915 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2

pozemek p.č. 1913 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 60 m2

pozemek p.č. 1868 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 70 m2

pozemek p.č. 1867 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 59 m2

pozemek p.č. 1865 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m2

pozemek p.č. 1864 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 58 m2

pozemek p.č. 1863 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 58 m2

pozemek p.č. 1881 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m2

pozemek p.č. 1880 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2

pozemek p.č. 1928 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 64 m2

pozemek p.č. 1927 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m2

pozemek p.č. 1926 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m2

pozemek p.č. 1925 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2

pozemek p.č. 1924 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2

pozemek p.č. 1923 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2

pozemek p.č. 1922 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 92 m2

pozemek p.č. 1892 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2

pozemek p.č. 1894 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2

pozemek p.č. 1893 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2

pozemek p.č. 1918 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2

pozemek p.č. 1914 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 77 m2

pozemek p.č. 1906 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54 m2

pozemek p.č. 1882 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2

pozemek p.č. 1884 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54 m2

pozemek p.č. 2542 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 67 m2

pozemek p.č. 1887 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 74 m2

pozemek p.č. 1888 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m2

pozemek p.č. 1889 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m2

pozemek p.č. 1890 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 62 m2

pozemek p.č. 1896 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2

pozemek p.č. 1897 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2

pozemek p.č. 1898 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2

pozemek p.č. 1904 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2

pozemek p.č. 1905 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2

pozemek p.č. 1902 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m2

pozemek p.č. 1899 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54 m2

pozemek p.č. 1900 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2

pozemek p.č. 1901 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m2

pozemek p.č. 1886 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54 m2

pozemek p.č. 1895 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 70 m2

pozemek p.č. 1891 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m2

pozemek p.č. 1753 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2

pozemek p.č. 1759 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m2

pozemek p.č. 1752 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2

pozemek p.č. 1755 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2

pozemek p.č. 1945 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 87 m2

pozemek p.č. 1946 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 67 m2

pozemek p.č. 1947 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2

pozemek p.č. 1948 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m2

pozemek p.č. 1949 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2

pozemek p.č. 1950 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 65 m2

pozemek p.č. 1910 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2

pozemek p.č. 1911 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m2

pozemek p.č. 1912 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54 m2

pozemek p.č. 1907 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2

pozemek p.č. 1908 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 78 m2

pozemek p.č. 1909 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m2

pozemek p.č. 2101 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 63 m2

pozemek p.č. 2097 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 106 m2

pozemek p.č. 2096 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 57 m2

pozemek p.č. 2091 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2

pozemek p.č. 2080 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2

pozemek p.č. 2090 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2

pozemek p.č. 2081 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2

pozemek p.č. 2089 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m2

pozemek p.č. 2082 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2

pozemek p.č. 2088 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2

pozemek p.č. 2083 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2

pozemek p.č. 2087 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m2

pozemek p.č. 2086 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2

pozemek p.č. 2085 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m2

pozemek p.č. 2071 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 60 m2

pozemek p.č. 2072 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 84 m2

pozemek p.č. 2073 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m2

pozemek p.č. 2084 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2

pozemek p.č. 2074 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 97 m2

pozemek p.č. 2075 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54 m2

pozemek p.č. 2076 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 121 m2

pozemek p.č. 2077 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m2

pozemek p.č. 2078 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 69 m2

pozemek p.č. 2079 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 48 m2

pozemek p.č. 1951 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 76 m2

pozemek p.č. 1952 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m2

pozemek p.č. 1958 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2

pozemek p.č. 1959 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2

pozemek p.č. 1960 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2

pozemek p.č. 1961 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2

pozemek p.č. 1969 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 60 m2

pozemek p.č. 1971 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 80 m2

pozemek p.č. 1972 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2

pozemek p.č. 2067 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 40 m2

pozemek p.č. 2066 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 81 m2

pozemek p.č. 2065 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 60 m2

pozemek p.č. 2064 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2

pozemek p.č. 2063 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 73 m2

pozemek p.č. 2062 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2

pozemek p.č. 2061 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m2

pozemek p.č. 2060 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m2

pozemek p.č. 2059 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2

pozemek p.č. 2057 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m2

pozemek p.č. 1999 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2

pozemek p.č. 1998 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2

pozemek p.č. 1997 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m2

pozemek p.č. 2000 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 60 m2

pozemek p.č. 1996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2

pozemek p.č. 1995 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2

pozemek p.č. 2001 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m2

pozemek p.č. 1984 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m2

pozemek p.č. 1983 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m2

pozemek p.č. 2004 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m2

pozemek p.č. 2003 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m2

pozemek p.č. 2007 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 65 m2

pozemek p.č. 2005 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m2

pozemek p.č. 2006 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m2

pozemek p.č. 2012 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m2

pozemek p.č. 2011 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 44 m2

pozemek p.č. 2010 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m2

pozemek p.č. 2009 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2

pozemek p.č. 2008 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m2

pozemek p.č. 1994 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m2

pozemek p.č. 1986 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2

pozemek p.č. 1991 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2

pozemek p.č. 1992 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2

pozemek p.č. 1990 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 63 m2

pozemek p.č. 1989 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 40 m2

pozemek p.č. 1988 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m2

pozemek p.č. 1982 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2

pozemek p.č. 1980 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 85 m2

pozemek p.č. 1979 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2

pozemek p.č. 1977 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 66 m2

pozemek p.č. 1978 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 59 m2

pozemek p.č. 1974 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 63 m2

pozemek p.č. 1976 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2

pozemek p.č. 1975 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 64 m2

pozemek p.č. 1965 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2

pozemek p.č. 1964 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 40 m2

pozemek p.č. 1963 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2

pozemek p.č. 1962 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 57 m2

pozemek p.č. 1956 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m2

pozemek p.č. 1957 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 69 m2

pozemek p.č. 1955 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 42 m2

pozemek p.č. 1954 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2

pozemek p.č. 1953 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2

pozemek p.č. 1985 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m2

pozemek p.č. 2041 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2

pozemek p.č. 1987 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2

pozemek p.č. 2056 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 48 m2

pozemek p.č. 2055 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2

pozemek p.č. 2030 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2

pozemek p.č. 2054 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2

pozemek p.č. 2029 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 92 m2

pozemek p.č. 2032 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 58 m2

pozemek p.č. 2028 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 67 m2

pozemek p.č. 2053 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 59 m2

pozemek p.č. 2033 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 64 m2

pozemek p.č. 2026 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2

pozemek p.č. 2052 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2

pozemek p.č. 2025 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m2

pozemek p.č. 2051 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2

pozemek p.č. 2024 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2

pozemek p.č. 2035 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 57 m2

pozemek p.č. 2050 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2

pozemek p.č. 2018 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 57 m2

pozemek p.č. 2036 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 40 m2

pozemek p.č. 2016 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2

pozemek p.č. 2023 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2

pozemek p.č. 2037 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m2

pozemek p.č. 2049 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2

pozemek p.č. 2019 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2

pozemek p.č. 2022 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2

pozemek p.č. 2048 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 65 m2

pozemek p.č. 2015 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 33 m2

pozemek p.č. 2020 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 58 m2

pozemek p.č. 2038 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2

pozemek p.č. 2014 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m2

pozemek p.č. 2021 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 60 m2

pozemek p.č. 2039 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 44 m2

pozemek p.č. 2046 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2

pozemek p.č. 2013 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2

pozemek p.č. 2040 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2

pozemek p.č. 2045 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2

pozemek p.č. 2043 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2

pozemek p.č. 2543 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2

pozemek p.č. 2545 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 65 m2

pozemek p.č. 2042 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2

pozemek p.č. 2044 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2

pozemek p.č. 2544 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2

pozemek p.č. 2546 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54 m2

pozemek p.č. 2047 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 58 m2

pozemek p.č. 1832 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 63 m2

pozemek p.č. 1835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2

pozemek p.č. 1838 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 69 m2

pozemek p.č. 1920 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 48 m2

pozemek p.č. 1919 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2

pozemek p.č. 1917 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2

pozemek p.č. 1778 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m2

pozemek p.č. 1779 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m2

pozemek p.č. 1769 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 113 m2

pozemek p.č. 1765 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2

pozemek p.č. 1802 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 99 m2

pozemek p.č. 1921 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 57 m2

pozemek p.č. 1981 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m2

pozemek p.č. 2031 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2

pozemek p.č. 1747/12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m2

pozemek p.č. 1799 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 77 m2

pozemek p.č. 1756 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m2

pozemek p.č. 1757 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m2

pozemek p.č. 1790 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2

pozemek p.č. 1814 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 152 m2

pozemek p.č. 1817 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m2

pozemek p.č. 1821 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2

pozemek p.č. 1828 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 60 m2

pozemek p.č. 1942 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 97 m2

pozemek p.č. 1885 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 106 m2

pozemek p.č. 1967 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m2

pozemek p.č. 1968 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m2

pozemek p.č. 1966 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 48 m2

pozemek p.č. 1973 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m2

pozemek p.č. 1844 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 157 m2

pozemek p.č. 1781 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 67 m2

pozemek p.č. 1789 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m2

pozemek p.č. 1866 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 101 m2

pozemek p.č. 2017 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m2

pozemek p.č. 1993 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2

pozemek p.č. 2060 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m2

pozemek p.č. 1751 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2

pozemek p.č. 1935 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2

pozemek p.č. 1831 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 59 m2

pozemek p.č. 2097 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 106m2

pozemek p.č. 2096 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 57m2

pozemek p.č. 2091 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 46m2

pozemek p.č. 2080 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 45m2

pozemek p.č. 2081 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 51m2

pozemek p.č. 2089 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 44m2

pozemek p.č. 2082 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 45m2

pozemek p.č. 2088 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 68m2

pozemek p.č. 2083 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 41m2

pozemek p.č. 2087 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 47m2

pozemek p.č. 2086 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 51m2

pozemek p.č. 2085 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 52m2

pozemek p.č. 2071 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 60m2

pozemek p.č. 2072 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 84m2

pozemek p.č. 2073 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 35m2

pozemek p.č. 2084 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 26m2

pozemek p.č. 2074 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 97m2

pozemek p.č. 2075 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 54m2

pozemek p.č. 2076 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 121m2

pozemek p.č. 2077 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 56m2

pozemek p.č. 2078 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 69m2

pozemek p.č. 2079 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 48m2

pozemek p.č. 2099 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 56m2

pozemek p.č. 2098 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 57m2

pozemek p.č. 2100 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 56m2

pozemek p.č. 2095 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 57m2

pozemek p.č. 2101 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 63m2

pozemek p.č. 2092 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 57m2

pozemek p.č. 2093 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 58m2

 

Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 03. 04. 2018, do 15. 30 hod.
Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 – Olga Keprtová, tel 516 528 214.

Městys Jedovnice si vyhrazuje právo kdykoliv od tohoto záměru odstoupit.

Nabídky podávejte pouze na předtištěném formuláři, který najdete na stránkách městyse Jedovnice v sekci Dokumenty ke stažení – majetek obce“,nebo k vyzvednutí na radnici městyse Jedovnice.

 

Olga Keprtová
referent majetku

 

Vyvěšeno dne 15. 03. 2018
Sňato dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne 15. 03. 2018
Sňato dne:

Kalendář

Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci - Rally Vyškov
Aukční vyhláška - nemovitá věc
Stanovení minimálního počtu členů OVK
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 977/1
Opatření obecné povahy - změně a doplnění OOP MZ

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík