Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Upozornění pro rodiče - vítání občánků

Upozornění pro rodiče – Pokud budete mít zájem, aby Vaše „děťátko“ bylo pozváno na slavnostní vítání nových občánků, dostavte se prosím na Úřad městyse Jedovnice, kde vyplníte přihlášku na tuto akci nebo využijte níže uvedený dokument ke stažení.

Vyplněný formulář prosím odevzdejte na Úřadu městyse Jedovnice - matrika. Na vítání občánků budou pozvány děti jen s předem vyplněnou přihláškou na slavnostní vítání narozených dětí s trvalým pobytem v Jedovnicích.

Přihláška „Vítání občánků“ ke stažení: https://www.jedovnice.cz/cs/matrika

Informaci o termínu obřadu Vám zašleme poštou, zhruba 2 týdny před konáním. Pokud Vám termín nebude vyhovovat, či se obřadu nezúčastníte, oznamte nám to prosím včas.

Tereza Gottwaldová
matrikářka

 

Kalendář

Veřejná vyhláška - Společné povolení - bytové domy Nad Olšovcem, včetmě napojení na inženýrské sítě, k.ú. Jedovnice
Výpis z usnesení ze 42. schůze rady městyse konané dne 13. 7. 2021
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
OZV č. 3/2021, o nočním klidu
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík